Til hovedinnhold
Norsk English

EN-10 Modellering av lokale energisamfunn

Modellering av fremtidens lokale energisamfunn og deres påvirkning på distribusjonsnettet

Modellering av lokale energisamfunn
Modellering av lokale energisamfunn

Motivasjon og relevans

Som en del av klimamålene frem mot 2030 og 2050, består Norges strategi i stor grad av å dekarbonisere sin økonomi gjennom elektrifisering av industri-, oppvarmings- og transportsektoren. Dette har ført til en enorm økning i tilknytningsforespørsler i kraftnettet. Denne utviklingen medfører en del utfordringer, da det tar tid å bygge nett, og antallet tilknytningsforespørsler overstiger eksisterende kapasitet.

Derfor må det eksisterende nettet utnyttes mest mulig effektivt, noe som krever tilgang på fleksibilitet som tilpasser seg nettets belastning og reduserer forbruket i timer med høy last. Hurtige kostnadsreduksjoner i muliggjørende teknologi på sluttbrukersiden har ført til utviklingen av lokale energisamfunn, bestående av både relativt ny teknologi som elbiler, solceller og batterier, men også eksisterende teknologi som smart styring av oppvarming eller andre industrielle prosesser. Gjennom lokale energisamfunn kan disse ressursene anvendes på en nettvennlig måte som øker hastigheten på elektrifiseringen, som igjen resulterer i en raskere dekarbonisering av norsk økonomi.

Bakgrunn

Utvikling av lokale energisamfunn og fleksibilitetsmarkeder introduserer nye konsepter og dynamikk i drift og planlegging av kraftsystemer, spesielt i distribusjonsnettet. Lokale energisamfunn innebærer felles eierskap og kontroll av energiressurser og -styringssystemer som muliggjør omforent interaksjon med resten av kraftsystemet. Denne typen lokale energisamfunn har bred politisk støtte grunnet store fremskritt på teknologisiden. Derfor trengs en struktur som sømløst innlemmer lokale energisamfunn i det eksisterende kraftsystemet gjennom aktiv deltagelse av alle relevante parter. En helhetlig og grunnleggende metodikk og analyse for å bistå nettselskapene med denne overgangen skal belyses i FINE-prosjektet.

Lokale energisamfunn utfordrer nettselskapenes etablerte forretningsmodeller og nettleiestrukturer. I tillegg vil en innlemming av lokale elektrisitetssamfunn i fremtidens kraftsystem ha en tydelig påvirkning på hvordan moderne distribusjonsnett planlegges, driftes og utvikles, som videre krever en overgang fra et passivt til et aktivt nettselskap. SINTEF Energi jobber derfor målrettet med å bistå nettselskapene med økt forståelse for hvordan effektivt ta i bruk potensialet i lokale energisamfunn i fremtiden.

Oppgave

Arbeidet knyttes til videreutvikling og/eller anvendelse av en lokal energisamfunnsmodell. Modellen skal testes og anvendes til analyse av forskjellige typer lokale energisamfunns evne til å drifte på en mer nettvennlig måte enn det som er mulig uten lokale energisamfunn. Sommerforskeren vil under veiledning av erfarne forskere sette seg inn i hvordan modellen fungerer, gjøre endringer i modellen og gjennomføre analyser på forskjellige lokale energisamfunns påvirkning på distribusjonsnettet. Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i en lokal energisamfunnsmodell (utviklet i Python/PYOMO)
  • Utføre eventuelle relevante endringer i modellen
  • Analysere relevante scenarier i FINE-prosjektet, og fremstille en analyse av de forskjellige typene lokale energisamfunn.

Oppgaven knyttes til FINE-prosjektet - "Flexible Integration of Local Energy Communities into the Norwegian Electricity Distribution System" ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerforskeren har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (fortrinnsvis Python/PYOMO, men relevant erfaring fra Julia/JUMP, GAMS, MATLAB og tilsvarende programmeringsspråk vil også gi et godt grunnlag)
  • Operasjonsanalyse/optimering, lineær programmering, heltallsprogrammering
  • Energisystemanalyse
  • Fleksible ressurser og distribusjonsnett

Hovedveileder: Sigurd Bjarghov

Medveiledere: Magnus Askeland og Rubi Rana

Slik søker du

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Søknadsfrist er 1. november kl 23.59. 

Du sender din søknad her


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi


 

Kontaktperson