Til hovedinnhold
Norsk English

EN-09 Lønnsomme hurtigladestasjoner

Tekno-økonomisk analyse av forretningsmodeller for hurtigladestasjoner for tunge kjøretøy

Motivasjon og relevans

Det er forventet at det i 2030 vil være omtrent 20 000 batterielektriske tunge kjøretøy på vegene, og et tilhørende behov for 1000 ladestasjoner. Et tilstrekkelig tilbud for hurtiglading er en essensiell forutsetning for at aktører skal vurdere nullutslippsteknologi ved investering i nye kjøretøy. Det er derimot få næringsaktører som kan investere i ladeinfrastruktur med høy effekt for egen regning. Derfor må det bygges ut et offentlig tilgjengelig nettverk av hurtigladere som kan benyttes av tunge kjøretøy for å nå transportpolitiske mål om økt andel nullutslippskjøretøy.

Bakgrunn

Investeringer i infrastruktur for hurtiglading er ikke nødvendigvis lønnsomt for ladeoperatøren før det er en viss etterspørsel etter lading. Erfaringer fra personbilsegmentet viser at der er ulike forretningsmodeller for hvordan ladenettverket har blitt bygget ut. Noen har blitt finansiert helt eller delvis med offentlige midler, noen er finansiert av bilprodusenter, mens andre er finansiert av eksisterende drivstoffleverandører som en del av et innarbeidet forretningskonsept.

Et viktig spørsmål er om erfaringene fra personbilmarkedet kan overføres direkte til godstransportsegmentet, og hvordan dette kan foregå. Det er flere forutsetninger som skiller seg signifikant mellom de to gruppene, som f.eks. energibehov, verdsetting av tid, eierforhold til kjøretøy, økt arealbehov, samt økte krav til forutsigbarhet (vente- og ladetid).

I forskningsprosjektet FuChar er formålet å minimere investerings- og driftskostnader knyttet til nettintegrasjon av elektrisk transport, med et hovedfokus på høyeffektslading. Dette skal bl.a. gjøres gjennom forskning på metoder for optimal utbygging og drift av ladeinfrastruktur i distribusjonsnettet.

Oppgave

Oppgaven består av å kartlegge aktuelle forretningsmodeller for drift og eventuelt planlegging av hurtigladestasjoner for tunge kjøretøy, samt å identifisere kostnader knyttet til dette for relevante aktører. Kandidaten forventes å sette seg inn i markedet for elektriske tunge kjøretøy og tilhørende lademuligheter, samle inn kostnadstall der det er mulig, og å gjøre økonomiske analyser som dokumenteres i en rapport. Kartlegging og verdsetting av fleksibilitetstjenester til strømnettet vil være spesielt relevant å inkludere. Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven knyttes til prosjektet "FuChar - Grid and Charging Infrastructure of the Future" ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (fortrinnsvis Python)
  • Grunnleggende økonomisk analyse
  • Elkraft og fleksibilitet i kraftsystemet
  • Ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy

Hovedveileder: Odd André Hjelkrem

Medveiledere: Michele Garau og Bendik Nybakk Torsæter

Slik søker du

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Søknadsfrist er 1. november kl 23.59. 

Du sender din søknad her


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi


 

Kontaktperson