Til hovedinnhold
Norsk English

EN-08 Dokumentasjon av produksjonsplanleggingsmodeller

Oppdatering av dokumentasjon og praktisk bruk av programvare for optimering av det nordiske kraftmarkedet

Kontaktperson

Magasin og dam

Motivasjon og relevans

Det nordiske og europeiske kraftmarkedet er i endring og andelen fornybar kraft øker. For å analysere konsekvenser av disse endringene samt å gi råd om markedsdesign og investeringer, lages det matematiske modeller av kraftsystemet som brukes i ulike forsknings- og utviklingsprosjekt. SINTEF Energi har spesialisert seg på å lage slike markeds- og produksjonsplanleggingsmodeller for det nordiske kraftsystemet, og disse modellene benyttes av de fleste store aktørene i det nordiske kraftmarkedet.

Bakgrunn 

SINTEF Energi har stor aktivitet knyttet til programvare for produksjonsplanlegging av vannkraft og analyse av kraftmarkedet. Programvaren benyttes av de fleste store aktørene i det nordiske kraftmarkedet og aktiviteten omfatter både forskning, utvikling og vedlikehold av programvaren.

Det er viktig for SINTEF og våre kunder at programvaren ikke bare er robust og av høy vitenskapelig kvalitet, men også veldokumentert og brukervennlig. God dokumentasjon er et essensielt hjelpemiddel for at både brukere og utviklere skal forstå hvordan man bruker programvaren og får mest mulig verdi ut av de matematiske algoritmene og metodene som ligger bak.  I de senere årene har vi gjennomført en stor oppgradering av den delen av programvaren som benyttes for sesong og langtidsplanlegging, og det er nå derfor et behov for å også oppdatere denne delen av brukerdokumentasjonen.

Oppgave 

Målet med oppgaven er å oppnå en forståelse av produksjonsplanleggingsmodeller gjennom et konkret arbeid med videreutvikling av dokumentasjon for deler av programvaren. Det finnes allerede mye dokumentasjon fra før, men oppgraderingene de siste årene er ennå ikke tilstrekkelig beskrevet. Det trengs både revisjon av deler av den gamle dokumentasjonen, men også å skrive nye avsnitt og kapitler.

Oppgaven består i å: 

  • Sette seg inn i den delen av programvaren man skal videreutvikle dokumentasjon for. Oppnå en overordnet forståelse for formål, metodikk, teknisk løsning osv.  
  • Lære seg å kjøre den relevante delen av programvaren samt eksiterende test-skript. Forstå resultater.
  • Systematisk gjennomgang av menyvalg og funksjonalitet i programvaren og beskrive dette i form av skriftlig dokumentasjon.

Oppgaven knyttes til prosjektet for vedlikehold av LTM programvaren.

Oppgaven gjør at man kjent med programvare som benyttes at de fleste markedsaktører i det nordiske kraftmarkedet, og passer for studenter som er interessert i praktisk bruk av optimering og spesialistprogramvare.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har: (eller evne til å sette seg inn i): 

  • God skriftlig formuleringsevne på engelsk og norsk
  • Kjennskap til optimering, produksjonsplanlegging og/eller markedsanalyser
  • Erfaring fra programmering

Medveileder: Bernt Garten Galtrud 

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.