Til hovedinnhold
Norsk English

EN-07 Tilsigsmodellering for vannkraftplanlegging

Modellering av tilsig for bruk i stokastiske produksjonsplanleggingsmodeller for vannkraft.

Motivasjon og relevans

Vannkraft er ryggraden i det norske kraftsystemet og tilbyr en pålitelig og fornybar energikilde med høy grad av fleksibilitet. Tross forsøk på å begrense klimaendringene er det forventet at det fremtidige klimaet vil endres mot mer variable tilsigsmønster og mer ekstreme værhendelser. For å imøtekomme det endrede klimaet og å tilby driftsplanlegging med høy presisjon må verktøy for vannkraftplanlegging tilpasse seg disse endringene. SINTEF Energi har spesialisert seg på å lage slike driftsplanleggingsmodeller for nordiske kraftprodusenter. Dette er et viktig steg i retning av et nullutslippssamfunn, ettersom det optimaliserer energiplanleggingen.

Bakgrunn

Vannkraftprodusenter må planlegge driften slik at vannet i magasinene brukes når behovet er størst. Dette er en komplisert oppgave som krever bruk av planleggingsverktøy og modeller som viser hvordan vannet best kan disponeres. Vannkraftplanleggingsmodeller utviklet av SINTEF Energi er mye brukt av nordiske kraftprodusenter og kan gi et utfallsrom for hvordan kraftproduksjonen framover vil foregå. Modellene bruker forskjellige matematiske metoder, men felles for alle er at de trenger gode tilsigsmodeller, slik at de kan gi et bilde av hvordan tilsig påvirker kraftproduksjonen. En forbedring av tilsigsmodellen vil gi en bedring av resultatet for vannkraftplanleggingen. De matematiske metodene som brukes i planleggingsmodellene stiller forskjellige krav til tilsigsmodellene som brukes, blant annet linearitet.

Oppgave

Arbeidet knyttes til videreutvikling og testing av en ny tilsigsmodell under utvikling ved SINTEF Energi. Kandidaten forventes å sette seg inn i hvordan modellen fungerer, gjøre endringer i modellen og utføre tester på et etablert datasett. Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i prototype tilsigsmodell (utviklet i Fortran/Python)
  • Utføre spesifiserte tester av prototypen på et etablert datasett
  • Utføre eventuelle påkrevde endringer i modell

Oppgaven knyttes til prosjektet "Improved Stochastic Inflow Modelling in ProdRisk (IMPRO)" ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (Fortran likner på C, Python)
  • Operasjonsanalyse, Lineær Programmering
  • Matematiske modeller

Hovedveileder: Siri Mathisen

Medveileder: Stefan Rex

Slik søker du

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Søknadsfrist er 1. november kl 23.59. 

Du sender din søknad her


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi


 

Kontaktperson