Til hovedinnhold
Norsk English

EN-07 Optimal lastflyt i sanntid for drift av distribusjonsnett

Optimal lastflyt i sanntid for drift av distribusjonsnett: forenkling og beregningsmessig hastighet

Kontaktperson

Distribusjonsnett

Motivasjon og relevans

Elektrifisering, integrasjon av variabel fornybar kraftproduksjon, elektrisk transport og nye typer forbruk som datasentre og batterifabrikker, medfører nye utfordringer for strømnettet pga. endringer i produksjons- og forbruksmønstre og dermed effektbehov og -flyt i nettet. Kraftproduksjon, elektrisk forbruk og energilagre kan også være fleksible ressurser for strømnettet, og vil sammen med digitalisering og automatisering gi muligheter for å håndtere utfordringer og å utnytte det nettet vi har best mulig. For sømløs integrasjon av distribuerte energiressurser, må distribusjonsnettoperatører tilpasse seg den nye dynamikken i distribusjonsnettdriften. SINTEF Energi støtter overgangsprosessen mot avansert nettdrift ved å utvikle nye metoder som valideres i et laboratoriemiljø.

Bakgrunn

Ettersom variable fornybare energikilder blir mer utbredt i distribusjonsnettet, vil driftsplanlegging bli tilnærmet sanntid og beregningsmessig utfordrende. Nær-sanntidsbeslutninger må tas for aktivering av fleksibilitetsressurser, kontroll av nettverkskomponenter og andre ressurser som batterilagringssystemer og elbil-ladestasjoner. For tilstandsestimering og konsekvensanalyse i nær sanntid, vil optimal lastflyt (OPF) ha avgjørende betydning. Med tanke på størrelsen på distribusjonsnettverket og de ulike detaljnivåene for optimal kraftflytformulering som trengs for de forskjellige nettverkstjenestene, er det utfordrende å formulere OPF og løse det innen akseptabel beregningstid.

Oppgave

Dette prosjektet vil gjennomgå de forskjellige forenklingstilnærmingene for OPF-formulering og identifisere de formuleringene som er akseptable for overvåking og regulering av distribusjonsnett i nær sanntid. I tillegg, for en valgt OPF-algoritme og et testnettverk, vil en simulering bli implementert i sanntidssimulator for å evaluere ytelse.

Oppgaven består i å:

  • ‘Literature review’ om forenklingsmetoder av OPF-formulering
  • Sette seg inn i prototype OPF (utviklet i Pyomo/Python eller Julia)
  • Utføre spesifiserte tester av prototypen på et etablert testnett
  • Utføre eventuelle påkrevde endringer i modell med av bruk av f.eks. maskinlærings

Oppgaven knyttes til prosjektet "Centre for Intelligent Electricity Distribution (CINELDI-WP2: Smart grid operation)" ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (fortrinnsvis Python)
  • Optimalisering og matematikk
  • Kraftsystem / nettdrift

Medveiledere: Rubi Rana og Sigurd Hofsmo Jakobsen

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.