Til hovedinnhold
Norsk English

EN-06 Termisk fleksibilitet i kraftsystemet

Modellering av fremtidens energisystem med fleksibel bruk av termiske laster

Integrert energisystem der kraft- og varmesystem på sentralisert og desentralisert nivå spiller sammen for økt fleksibilitet .
Integrert energisystem der kraft- og varmesystem på sentralisert og desentralisert nivå spiller sammen for økt fleksibilitet .

Motivasjon og relevans

Oppvarming og kjøling står for halvparten av det totale endelige energibehovet i Europa. I motsetning til strømbehovet dekkes størstedelen av oppvarmingsbehovet fortsatt med fossile brensler i Europa; naturgass står for 66 % av produksjonen av rom- og tappevannsoppvarming i Europa.

Samtidig, med økende andel av variable fornybare energikilder i kraftnettet, vil det kreves en betydelig mengde sluttbrukerfleksibilitet i fremtiden. For dette formål har fleksibel drift av varme- og kjølelaster et høyt potensial. Nøkkelteknologier i dette samspillet er varmepumper og termisk lagring: varmepumper muliggjør utslippsfri og energieffektiv produksjon av varme og kulde, og med termisk lagring kan produksjon skje i perioder når det er mye fornybar kraft tilgjengelig i kraftnettet

Med slik bruk av fleksibilitet i termiske laster kan man løse to problemer samtidig: avkarbonisere varmeproduksjonen, og tillate økt andel fornybar kraftproduksjon gjennom økt fleksibilitet. Bruk av termisk fleksibilitet og termisk lagring er også mye mer bærekraftig og lønnsom alternativ enn bruk av for eksempel batterier. Det er likevel lite kunnskap om hvor mye bruken av termisk fleksibilitet kan faktisk redusere investeringer i kraftsystemet.

Bakgrunn

Prosjektet FLXenabler har som mål å utvikle et modelleringsrammeverk for å analysere samspillet mellom økt fornybar energiproduksjon, avkarbonisering av termiske laster, og bruk av fleksible termiske laster. Modellrammeverket skal kunne brukes til å forstå hvordan dette samspillet påvirker investeringer i produksjon, distribusjon, og lagring i energisystemet. Figur 1 viser et integrert energisystem hvor kraft- og varmenett er koblet sammen for økt fleksibilitet. Hypotesen er at med smart kobling av varmepumper og termisk lagring, vil overgangen til et fullstendig avkarbonisert energisystem kunne skje raskere og med lavere totalkostnad. Utfordringen er at det ikke finnes et dekkende modelleringsrammeverk som kan vise effekten av termisk fleksibilitet i kraftsystemet i sin helhet, både på sentralisert og desentralisert nivå.

Oppgave

I denne sommerjobben skal du bidra til måloppnåelsen til FLXenabler ved å lære deg bruk av modelleringsverktøyet GENeSYS-MOD for å vise om den overnevnte hypotesen stemmer. Det er høyst ønskelig at sommerjobben kombineres med prosjekt- og masteroppgave, og i dette tilfellet vil du også være med på å utvikle nye moduler til GENeSYS-MOD for å kunne bedre modellere et energisystem med fleksible termiske ressurser.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i bruk av modellen GENeSYS-MOD
  • Kartlegge dagens representasjon av termisk fleksibilitet i GENeSYS-MOD og lignende modeller
  • Foreslå forbedret representasjon av fjernvarme, termisk fleksibilitet, og termisk energilagring i GENeSYS-MOD

Ved videreføring mot prosjektoppgave/master vil det bli relevant å:

  • Implementere forbedret representasjon av fjernvarme, termisk fleksibilitet, og termisk energilagring i GENeSYS-MOD
  • Løse noen case med GENeSYS-MOD for å sammenligne og validere påvirkning av modelltilpasninger tilknyttet termisk fleksibilitet.

Oppgaven knyttes til prosjektet "Flexible heating and cooling and geothermal energy storage as an enabler for decarbonized integrated energy systems" – FLXenabler.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (fortrinnsvis GAMS, Python er også relevant)
  • Operasjonsanalyse, Lineær Programmering
  • Energisystemanalyse
  • Kraftmarkeder

Hovedveileder: Stian Backe

Medveiledere: Dimitri Pinel og Hanne Kauko

Slik søker du

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Søknadsfrist er 1. november kl 23.59. 

Du sender din søknad her


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi


 

Kontaktperson