Til hovedinnhold
Norsk English

EN-06 Simulering av offshore vindpark

Simulering av offshore vindpark i DigSILENT PowerFactory

Kontaktperson

Simulering-av-offshore-vindpark

Motivasjon og relevans

Utbygging av offshore vindkraft kan bidra til å møte verdens økende energibehov og samtidig oppfylle målene for reduksjon av klimagassutslipp fra kraftproduksjon. Det er likevel mange utfordringer som må løses for å utnytte potensialet for miljøvennlig utvikling av offshore vindkraft. SINTEF Energi har en ledende posisjon innen forskning og utvikling av teknologi for offshore vindkraft og bidrar blant annet aktivt til å løse utfordringer relatert til nettintegrasjon, systemdynamikk, modellering og regulering.

Bakgrunn

Moderne vindturbiner er koblet til kraftsystemet via kraftelektronikkomformere, som sørger for at turtallet til kan styres uavhengig av frekvensen i kraftnettet. Slik turtallsregulering av vindturbiner gir økt energiutbytte, men medfører også at den roterende massen i vindturbinen bli dekoblet fra frekvensdynamikken i kraftsystemet. Dette medfører at vindturbinene ikke vil bidra til den totale svingmassen i systemet. Økende andel vindkraft i kraftnettet kan dermed føre til utfordringer med å opprettholde god frekvensregulering og tilstrekkelige stabilitetsmarginer. Nøyaktige simuleringsmodeller som kan inkludere alle de viktigste komponentene i systemet, fra aerodynamikken til vindturbinene til frekvensdynamikken i kraftsystemer blir dermed viktig for å kunne analysere konsekvensene av omfattende vindkraftintegrasjon i kraftsystemet, og for å utvikle strategier for å unngå stabilitetsproblemer i alle relevante driftssituasjoner.

Oppgave

Arbeidet omfatter videreutvikling av en simuleringsmodell for en offshore vindpark etablert som en referanse i EU-prosjektet TotalControl (TotalControl Reference Wind Power Plant, eller TC RWP). TC RWP er et referansedesign som omfatter 32 vindturbiner med 10 MW ytelse. Simuleringsmodellen skal utvikles i DigSILENT PowerFactory og skal omfatte de 32 vindturbinene med generator, kraftelektronikkomformere og tilhørende reguleringsstrategier, samt en enkel ekvivalent modell for kraftsystemet. En modell for deler av systemet er allerede tilgjengelig, og det er forventet at kandidaten først vil studere den eksisterende modellen før arbeidet med utvidelse av modellen kan starte. Videre omfatter oppgaven arbeid med å forbedre deler av modellen og deretter konfigurerer de ulike delene til å samsvare med TC RWP som utgangspunkt for å gjennomføre simuleringer av ulike driftsscenarioer. Det er en fordel om arbeidet kan bli videreført i en Masteroppgave.

De viktigste arbeidsoppgavene vil dermed være:

  • Å bli kjent med den eksiterende modellen
  • Utvide modellen med ny funksjonalitet og konfigurering av de ulike elementene i henhold til TC RWP
  • Gjennomføre simuleringer og analyse av ulike driftsscenarioer.

Oppgaven knyttes til prosjektet "CONWIND" ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

Det er forventet at kandidaten har fulgt faget TET4180 Stabilitet og regulering i elkraftsystemer, eller har tilsvarende bakgrunnskunnskap. Det er også forventet at kandidaten har grunnleggende brukererfaring med DigSILENT PowerFactory.

Det vil være en fordel om kandidaten har erfaring med programmering i Matlab.

Medveiledere: Konstanze Kolle og Valentin Chabaud

 

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.