Til hovedinnhold
Norsk English

EN-04 Optimal drift av fremtidens kraftsystem

Optimal drift av vind, sol og vannkraft med nettrestriksjoner

Kontaktperson

Optimal drift av vind, sol og vannkraft

Motivasjon og relevans

For å nå målene fastsatt av Parisavtalen kreves økt elektrifisering og utbygging av fornybare energiressurser. Økt andel variabel fornybar produksjon kan medføre at kraftnettet i økende grad blir en begrensende faktor for den kortsiktige driften. SINTEF Energi leverer matematiske modeller for å analysere marked, investering og planlegge driften av kraftsystemet. Disse modellene kan brukes til å analysere konsekvensene av endret produksjons- og forbruksmønster.

Bakgrunn

På grunn av økt elektrifisering kreves det økt kraftproduksjon for å møte fremtidens behov. Det forventes også en større andel uregulerbar fornybar produksjon i Norge, og samtidig har vi allerede fått en sterkere kobling til andre land og markeder med høy andel uregulerbar fornybar produksjon.

Store kortsiktige variasjoner i produksjon og forbruk medfører at nettet i økende grad blir en begrensende faktor for den kortsiktige driften av systemet. I dagens system klareres forbruk og produksjon per prissone av NordPool og markedsprisen gjenspeiler eventuelle flaskehalser mellom ulike prissoner. Den enkelte produsent og konsument tar ikke hensyn til nettbegrensninger innenfor prissonene.

SHOP er en driftsplanleggingsmodell for vannkraft som brukes til å planlegge drift inntil to uker frem i tid. Modellen brukes av de fleste store vannkraftprodusenter i Norden. SINTEF Energi har implementert en utvidelse av SHOP som tar hensyn til nettbegrensninger og ønsker å undersøke hvordan dette kan bidra til en mer effektiv systemdrift.

Oppgave

Oppgaven består i å utføre analyser med SHOP tilknyttet nyutviklet nettmodell. Kandidaten forventes å lære seg å bruke modellen og utføre relevante analyser som gjenspeiler fremtidige situasjoner for kraftsystemet.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i virkemåten til vannkraftmodellen SHOP.
  • Utføre tester og analyser med utgangspunkt i etablert datasett.
  • Utføre analyser som belyser utfordringer i fremtidens kraftsystem som økt andel vind- og solkraft, flere og større utenlandskabler, økt og mer fleksibelt forbruk, ny industri osv.
  • Undersøke hvordan inkludering av nettbegrensninger påvirker driftsstrategi.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (Python)
  • Operasjonsanalyse, Lineær Programmering
  • Kraftmarkeder og lastflyt.

Medveiledere: Michael Belsnes og Hans Ivar Skjelbred

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.