Til hovedinnhold
Norsk English

EN-02 Smarte strømnett og forsyningssikkerhet

Norske referansenett for forskning på forsyningssikkerhet i smarte strømnett

Kontaktperson

CINELDI

Motivasjon og relevans

Elektrifisering, integrasjon av variabel fornybar kraftproduksjon, elektrisk transport og nye typer forbruk som datasentre og batterifabrikker, medfører nye utfordringer for strømnettet pga. endringer i produksjons- og forbruksmønstre og dermed effektbehov og -flyt i nettet. Kraftproduksjon, elektrisk forbruk og energilagre kan også være fleksible ressurser for strømnettet, og vil sammen med digitalisering og automatisering gi muligheter for å håndtere utfordringer og å utnytte det nettet vi har best mulig. For å analysere konsekvenser for forsyningssikkerheten og nye muligheter i smarte strømnett, lages det referansenett som er representative for norske nett. Disse kan brukes til å gjøre prinsipielle analyser av nye problemstillinger for fremtidens nett.

Bakgrunn

Referansenett er strømnett som er representative for nettet i Norge, der teknologier, scenarier og utfordringer kan testes i virkelighetsnære rammer. I forskningssenteret CINELDI har vi etablert datasett for norske referansenett som brukes i forskningen for å utvikle fremtidens strømnett. Bruken av referansenett muliggjør mer prinsipielle analyser og legger samtidig til rette for å analysere nye problemstillinger for fremtidens nett i et representativt nett. Dette gir grunnlag for å vurdere både metoder og resultater samt visualisere hva som er hensiktsmessig å gjøre for å innlemme nye elementer som distribuert fornybar kraftproduksjon, ladestasjoner for elbillading og nye typer elektrisk forbruk og å håndtere nye utfordringer som oppstår for forsyningssikkerheten for elektrisitet.

Målsettingen i FME CINELDI er å utvikle et bærekraftig strømnett, som er miljøvennlig, kostnadseffektivt og forsyningssikkert. CINELDI skal etablere en strategi for overgangen fra dagens til fremtidens nett, og prinsipielle analyser ved hjelp av referansenett er et viktig underlag for dette. En viktig oppgave er å etablere referansenett som kan brukes til å analysere bruk av fleksibilitet, hvordan forsyningssikkerheten påvirkes, og til å beregne kost-nytte av å ta bruk nye teknologier

CINELDI skal legge til rette for at strømnettet kan spille sammen med aktive kunder, elektriske kjøretøy, solcelleanlegg og annen produksjon av fornybar kraft.

Oppgave

Oppgaven er knyttet til arbeidet i CINELDI med å etablere referansenett og å legge til rette for å analysere hvordan forsyningssikkerheten påvirkes og kan håndteres i fremtidens smarte strømnett. Oppgaven innebærer å klargjøre og teste datasett/nettdata med beskrivelser og ved å kjøre lastflyt, og videre gjøre datasett åpent tilgjengelige. Datasettene skal videre tilpasses ulike typer analyser, som å analysere fleksibilitet i strømnettet, forsyningssikkerhet, og kost-nytte.

Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave knyttet til forsyningssikkerhet i fremtidens nett. Vi er derfor fortrinnsvis interessert i en 4. årsstudent (gjerne med elkraftbakgrunn), som kan tenke seg å gjøre en prosjekt- og masteroppgave innen samme tema.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i etablerte referansenett med datasett og lastflyt og hvordan dette er brukt i pågående case
  • Klargjøre datasett for publisering, dokumentere, og gjøre datasett åpent tilgjengelige
  • Tilpasse og teste datasett for videre analyser, spesielt med tanke på å analysere forsyningssikkerhet.

Oppgaven knyttes til forskningssenteret FME CINELDI som ledes av SINTEF Energi.

Forutsetninger

Det er en fordel at kandidaten har kjennskap til (eller evne og interesse for å sette seg inn i):

  • Programmering (fortrinnsvis Python, Matlab og/eller Powerfactory)
  • Kraftsystemet.

Medveiledere: Olav Bjarte Fosso, NTNU institutt for elkraftteknikk, Erlend Sandø Kiel, SINTEF Energi, Iver Bakken Sperstad, SINTEF Energi og Maren Istad, SINTEF Energi

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.