Til hovedinnhold
Norsk English

EN-02 Fleksibilitet i kraftsystemet ved dynamiske styrte nett

Kapasitetsutnyttelse, overvåkning og håndtering av flaskehalser i et dynamiske styrt kraftsystem

installasjon av Heimdall Power sitt Neuron
installasjon av Heimdall Power sitt Neuron

Motivasjon og relevans

Sommerjobben tilknyttes FME CINELDI, et senter for miljøvennlig energi som ledes av SINTEF Energi. Målsettingen i FME CINELDI er å utvikle et bærekraftig strømnett, som er miljøvennlig, kostnadseffektivt og robust. Norge skal nå sine klimamål, og viktige tiltak for å nå disse målene er elektrifisering og integrering av ny fornybar energi raskt. Den raskeste måten er å tilknytte seg det allerede eksisterende strømnettet, men er det plass i nettet til alt vi ønsker å tilknytte? Dette er noe av det vi undersøker i et av pilotprosjektene i CINELDI. Pilotprosjekter er en viktig del av forskningen der vi tester i den virkelige verden, for eksempel ute i strømnettet.

I pilotprosjektet «Fleksibilitet i kraftsystemet gjennom dynamiske styrte nett» ledet av CINELDI-partneren Heimdall Power skal det installeres Neuroner, se Figur 1, hos flere nettselskaper for å overvåke kraftledninger. Denne overvåkingen gjør at vi får bedre oversikt over kapasiteten i kraftledningene og dermed kan vi utnytte den bedre, uten at det trenger å gå ut over forsyningssikkerheten. Blogg om pilotprosjektet: Nytt pilotprosjekt måler kapasiteten i strømnettet.

Bakgrunn

Kraftledninger påvirkes av værforhold og vi skulle gjerne visst mer om sammenhengene mellom forbruk, værforhold, kjøling/oppvarming, og konsekvensene for kapasiteten til kraftledningene. Hva kan data fra Neuroner gi av informasjon om disse sammenhengene? Kan vi dra noen generelle konklusjoner om sammenhenger eller er dette geografisk betingede sammenhenger? En mulig nytteverdi kan for eksempel være om mye vind gir god kjøling, samtidig som tilknyttet vindkraftproduksjon er høy. Kanskje har vi da mer kapasitet tilgjengelig for overføring av vindkraftproduksjon enn det vi tror i dag?

Vi ønsker å ha en sommerforsker som kan analysere data fra Neuroner for å finne ut av disse sammenhengene.

Oppgave

Oppgaven vil være tilknyttet CINELDI-pilotprosjektet, og sommerforskeren vil ha kontakt med Heimdall Power og aktuelle nettselskaper i løpet av sommeren. Arbeidet knyttes til analyse av data fra Neuroner fra en eller flere caser i pilotprosjektet. En spesielt interessant case er å studere sammenheng mellom værforhold, last og kjøling av kraftledning.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i problemstillinger knyttet til kapasitetsutnyttelse av kraftledninger
  • Utføre analyse av datasett fra Neuroner og informasjon om værforhold
  • Gjør vurderinger av sammenhenger mellom forbruk (last), temperatur og værforhold
    • Mer langsiktige endringer i klima kan være et interessant tema å studere som en del av dette.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller motivasjon og evne til å sette seg inn i):

  • Kraftsystemet sin oppbygging og funksjon
  • Programmering (fortrinnsvis Python)

Hovedveileder: Susanne Sandell

Medveileder: Maren Istad

Slik søker du

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Søknadsfrist er 1. november kl 23.59. 

Du sender din søknad her


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi


 

Kontaktperson