Til hovedinnhold
Norsk English

GT-02 Integrate – En modell for integrerte energisystemer

Utvikling av nytt brukergrensesnitt til reimplementeringen av energisystemmodellen Integrate

Modell for integrerte energisystem

Motivasjon og relevans

EU har som mål å skape et nullutslippssamfunn innen 2050. For å oppnå dette målet må vi skifte fra fossile til fornybare energikilder, som vind- og solenergi. Energiproduksjonen fra disse kildene varierer over tid, hvilket utgjør en utfordring fordi produksjon og forbruk ikke alltid samsvarer; I enkelte perioder kan forbruket være større enn produksjonen, mens det i andre perioder er mindre. Dette gjør energisystemet ustabilt og kan føre til store infrastrukturkostnader, både med tanke på dimensjonering av kraftnettverket og energilagringssystemer. En måte å redusere kostnadene knyttet til det grønne skiftet er å benytte seg av industriens ubrukte potensiale til å planlegge sine prosesser etter tilgangen på energi. Ved å utnytte denne prosessfleksibiliteten kan forbruket samhandles med lokal fornybar produksjon, lokal energilagring og kapasitet på det eksterne kraftnettet slik at de totale kostandene reduseres. Fleksibilitet i kraftkrevende industri er dermed et viktig skritt mot nullutslippssamfunnet.

Bakgrunn

Økt prosessfleksibilitet i industri kan akselerere integreringen av fornybare energikilder, men øker også kompleksiteten i planlegging og styring av prosessene. For å få innsikt i hvordan prosessene bør planlegges og styres, trenger vi datasimuleringer av prosessene. INTEGRATE er en energisystemmodell utviklet i SINTEF Energi i løpet av de siste 20 årene, som kombinerer relevante tekniske komponenter for å lage hver individuelle prosess. For å sikre god brukervennlighet inkluderer INTEGRATE et grafisk brukergrensesnitt (GUI). I forbindelse med at rammeverket nå reimplementeres i Julia, trengs en redesign av den eksisterende GUI'en.

Oppgave

Målet med sommerforskerprosjektet er å designe en GUI til reimplementeringen av energimodelleringsrammeverket INTEGRATE i Julia. Sommerforskeren vil gjøre en viktig jobb for å holde programvaren oppdatert og sikre at terskelen for å bruke programvare er lav for nye brukere. I detalj handler sommerprosjektet om å:

  • Få oversikt over rammeverket INTEGRATE.
  • Definere og angi funksjonalitetene som kreves av en GUI sammen med veilederne.
  • Utforske mulighetene for å implementere GUI'en.
  • Implementere GUI'en, potensielt som en eller flere prototyper.
  • Dokumentere arbeidet.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerforskeren har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (fortrinnsvis Julia, Python og/eller html/javascript)
  • Evner og interesse for datateknisk problemløsning
  • Interesse for energisystemer, fornybar energi og/eller industriprosesser

Hovedveileder: Kang Qiu

Medveiledere

Slik søker du

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Søknadsfrist er 1. november kl 23.59. 

Du sender din søknad her


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi


 

Kontaktperson