Til hovedinnhold
Norsk English

GT-01 Kjemiske målemetoder for CCS

Utvikle primære refereransematerialer for karbonfangst og -lagring (CCS)

CO2Mix facility
CO2Mix facility, designed for CCS, up to 200 bar, -60 to 200 OC, typical total uncertainty < 0.1 % in terms of composition

Motivasjon og relevans

EU har satt et mål om å redusere utslippene av drivhusgasser med 55 % innen 2030, og å være klimanøytrale innen 2050. EUs første Green Deal-satsing ble lansert for å møte disse ambisiøse målene. Den trekker spesielt fram at "prioriterte områder inkluderer (blant andre) karbonfangst, - lagring og -utnyttelse (CCUS)". Den Europeiske kommisjonen har anerkjent at CCUS spiller en rolle når det gjelder å oppnå dette målet. Flere europeiske land har inkludert CCS som en del av deres nasjonale strategier. Samtidig løfter det Europeiske migrasjonsnettverket for energigasser (EMN) fram utfordringer rundt CO2, som kvalitetssikring, fysiske egenskaper og materialtesting av eksempelvis korrosjon av rørledninger og nedbryting av fangstmaterialene.

Dette prosjektet er en del av det første europeiske initiativet innen målinger relevante for CCS for å løse de viktigste utfordringene.

Bakgrunn

For å operere innenfor EUs kvotemarked for utslipp (ETS) må organisasjoner nøye overvåke mengden av karbondioksid som produseres og går tapt i deres prosesser. Dette gjøres gjennom strømningsmåling og lekkasjedeteksjon. Det er derfor behov for metoder og infrastruktur for sporbar måling av massestrøm av CO2.

Det er ikke alt vi vet angående termofysiske egenskaper til CO2-rike blandinger i de trykk- og temperaturnivå som er relevante for CCS. Spesielt gjør dette at det er et gap mellom eksperimentelle data og krav til systemdesign. Til og med komplekse tilstandsligninger (Lee-Kesler, SAFT og GERG) gir ikke nøyaktige resultater for det som tilhører sammenhengen mellom trykk, volum og temperatur og damp-væske likevekt (VLE) for karbondioksid-blandinger. Å utvikle en spesifikk referanseligning av tilstanden og blandingsregler for CCS er essensielt og på vei (e.g. EOS-CG15-16). Her trengs data om tetthet, lydhastighet og VLE for utvalgte blandinger.

Dette sommerforskerprosjektet er viet til måling av fysiske egenskaper, noe som inkluderer eksperimentelt arbeid for å sørge for sporbarhet av spesifikke gass-sammensetninger.

Oppgave

Arbeidet er koblet til videreutvikling av metoder for å måle CCS og oppgaven innebærer eksperimentelt arbeid.

Oppgavene består av å

  • Gjøre deg kjent med laben CO₂Mix facility
  • Forberede gassblandinger/referansematerialer som består av en urenhet i karbondioksid

Forutsetninger

Det er en fordel at studenten har kunnskap om (eller evnen til å gjøre seg kjent med) labarbeid (helst kjemiteknikk).

Hovedveileder: Jacob Stang

Medveiledere: Sigurd Løvseth og Yessica Arellano

Slik søker du

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Søknadsfrist er 1. november kl 23.59. 

Du sender din søknad her


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi


 

Kontaktperson