Til hovedinnhold

TE-07 Biokarbon for metallurgisk industri

TE-07 Biokarbon for metallurgisk industri

Forsker
480 64 531

Vurdering av biokarbon egenskaper og reaktivitet for bruk i metallurgisk industri

Biokarbon produsert fra trevirke har et stort potensial for erstatning av kull og koks brukt som reduksjonsmidler i metallurgiske prosesser. Karboniseringsforhold har stor innvirkning på biokarbonets egenskaper og reaktivitet. Mer kunnskap om egenskapene og reaktiviteten er helt nødvendig for effektiv utnyttelse av biokarbon i de metallurgiske prosessene. En nøkkelegenskap for biokarbon er dets CO2 reaktivitet, siden dette er en kritisk indikator med tanke på bruk som reduksjonsmiddel i metallproduksjonsprosesser.  I tillegg, CO2 reaktiviteten vil også påvirke karbonutnyttelse effektiviteten samt utslipp fra metallproduksjonen. I dette arbeidet vil studenten arbeide teoretisk og eksperimentelt for å studere CO2 reaktiviteten til biokarbon produsert under ulike betingelser.

Hovedmålene er:

  1. studere effekten av karboniseringsbetingelser på biokarbon egenskaper og videre gassifiseringsoppførsel
  2. studere CO2 reaktiviteten til biokarbon produsert under ulike betingelser
  3. identifisere korrelasjoner mellom biokarbon produksjonsbetingelser og biokarbonets egenskaper og reaktivitet

I arbeidet vil studenten utføre forsøk i en termogravimetrisk analysator (TGA), prosessere dataene og beregne kinetikkparametere for de enkelte forsøkene.

Oppgaver for sommerstudenten:

  • Litteraturstudie på biomasse karbonisering og CO2 reaktivitet for biokarbon
  • Bidra til planlegging og utførelse av eksperimentelt arbeid i en termogravimetrisk analysator (TGA)
  • Prosessering og evaluering av forsøksresultater
  • Skrive en kort rapport og presentere arbeidet

Forkunnskap:

  • Interesse for bioenergi og termokjemiske konverteringsprosesser
  • Interesse for laboratoriearbeid og planlegging og utførelse av dette
  • God kunnskap om Excel

Sommerjobben er tilknyttet prosjektet BioCarbUp 

Medveileder: Øyvind Skreiberg

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.