Til hovedinnhold

GT-06 Fremtidens CO2-nøytrale olje- og gassanlegg

GT-06 Fremtidens CO2-nøytrale olje- og gassanlegg

473 24 044

Utvikling av modelleringsverktøy for design og analyse av CO2-nøytrale olje- og gassanlegg

Bakgrunn

Forskningssenteret HighEFF bidrar til at Norge får en grønnere industri gjennom utvikling av nye energieffektive teknologier. En av partnerne i HighEFF er Equinor, som ønsker å redusere utslipp fra norsk oljeproduksjon med 40 % innen 2030. Innen 2050 skal produksjonen være helt utslippsfri. Equinor og forskere jobber sammen i HighEFF for å nå målene for energi- og utslippsreduksjon gjennom utvikling av fremtidens CO2-nøytrale olje- og gassanlegg. 

Dagens olje- og gassanlegg er designet for å oppnå høy produktivitet og driftssikkerhet, men hvordan burde anleggene se ut dersom de i stedet blir designet for å minimere CO2 utslipp og maksimere energieffektivitet?

Oppgave

Oppgaven går ut på å utvikle en overordnet modell av det totale energisystemet på olje- og gassanlegg, inkludert kraft-, varme-, og kjøleprosesser. Modellen skal anvendes på et eller flere caser for å finne løsninger med minimalt CO2-avtrykk og energiforbruk - hvordan blir optimalt design sammenlignet med eksisterende anlegg?

Oppgaven utføres hos SINTEF Energi i samarbeid med Equinor. Det vil være mulig å videreføre arbeidet i prosjekt- og masteroppgave på NTNU med bi-veiledning fra Equinor og SINTEF. 

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i problemstillingen
  • Utvikle en modell for overordnet design og optimering av kraft-, varme- og kjøleprosesser på olje- og gassanlegg
  • Anvende modellen på et eller flere caser for å optimalisere design av det totale energisystemet
  • Sammenligne resultater med eksisterende anlegg

Oppgaven knyttes til prosjektet "FME HighEFF - Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future" ved SINTEF Energi.

Forutsetninger
Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Termodynamiske prosesser- og komponenter
  • Prosessmodellering (fortrinnsvis Hysys)

Medveiledere: Monika Nikolaisen og Petter Nekså

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.