Til hovedinnhold

GT-01 Lowemission senter: Web-grensesnitt til beregningsmodell

GT-01 Lowemission senter: Web-grensesnitt til beregningsmodell

Forsker
930 07 154

Web-grensesnitt for prosessimulering og optimalisering av en offshore bunnsyklus for levering av kraft og varme.

Motivasjon og relevans

Gjennom Parisavtalen er det fastsatt en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene. For å kunne oppnå dette er det viktig å redusere utslipp av klimagasser fra produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Ved SINTEF har vi sammen med NTNU og industri fått etablert et nytt forskningssenter i Trondheim: LowEmission. Formålet er å utvikle ny teknologi og nye konsepter for offshore energisystemer, med fokus på bl.a. energieffektivisering og effekten av innfasing og integrering av fornybare energikilder.

Bakgrunn

En mulig teknologi for å utnytte energien på en plattform bedre er en "bunnsyklus". Dvs. at man bruker varmen i gassturbineksos til å produsere elektrisitet via en varme-til-kraft-prosess. I denne prosessen sirkulerer et arbeidsmedium som tar opp varme fra kilden ved å koke ved høyt trykk, for deretter å ekspandere i f.eks. en turbin til lavt trykk. Ved det lave trykket dumpes resten av varmen som ble tatt opp til sjøvann eller luft, for deretter å pumpes opp til høyt trykk, for så å koke på nytt. Arbeidsmediet kan være vann/damp, CO2 eller en blanding av hydrokarboner. Dette kalles en Rankine-prosess eller bunnsyklus (bottoming cycle).

Ved SINTEF Energi studerer og optimaliserer vi slike prosesser via numeriske simuleringer, hvor vi benytter egenutviklede beregningsmodeller for både prosesser og komponenter. For å gjøre disse modellene tilgjengelig for andre, har vi vanligvis måttet lage og distribuere egen programvare som må installeres, oppdateres, osv., noe som gir merarbeid både for utviklere og brukere. Et moderne alternativ til dette er at man har ferdiglagede modeller med noen få brukerstyrte parametere og at simuleringer kan kjøres gjennom et web-grensesnitt. SINTEF Energi har utviklet en prototyp for en slik løsning som bruker Python-rammeverket Bokeh, og ser at slike løsninger er svært attraktive for å vise fram våre resultater til både kunder og forskningsmiljøene generelt. Det arbeides nå med å utvikle dette videre, og sommerjobboppgaven kan bli en viktig del i dette arbeidet.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i eksisterende beregningsmodeller mhp. inn- og utdata og tidligere utviklet rammeverk for lignende applikasjoner;
  • Utvikle web-grensesnitt for en slik modell, basert på f.eks. Python/Bokeh, gjerne med en skalerbar backend basert f.eks. på AWS Lambda eller liknende;
  • Dokumentere bruk og oppsett av modeller og modellutvidelser;
  • Lage poster og et dataprogram for demonstrasjon.

Oppgaven knyttes til petrosenteret "LowEmission".

Forutsetninger:
Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (fortrinnsvis Python, C/C++, Javascript, HTML/CSS);
  • Evner og interesse for datateknisk problemløsning;
  • Forståelse for visualisering av prosessflytskjemaer og resultater (1D / 2D-plott);
  • Kjennskap til moderne webutvikling med frontend og backend.

Medveileder: Jabir Ali Ouassou

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.