Til hovedinnhold

TE-01 Miljøvennlig varmeproduksjon

TE-01 Miljøvennlig varmeproduksjon

Master of science

Modellering av kompressor til miljøvennlig, industriell varmeproduksjon

Overordnet modell av en høytemperatur varmepumpe. Studenten skal utvikle komponentmodell for den grå boksen.
Overordnet modell av en høytemperatur varmepumpe. Studenten skal utvikle komponentmodell for den grå boksen.

Motivasjon og relevans

Høytemperatur varmepumper (HTVP) har blitt indentifisert som en sentral teknologi for å redusere industriens klimagassutslipp, gjenbruke industriell spillvarme og redusere energibruken. Mange industrielle prosesser slipper ut mye spillvarme, som teoretisk kan oppgraderes ved bruk av høytemperatur varmepumper. Slike industrielle prosesser kan være tørking, dehydrering, destillering, aluminiumproduksjon, gassturbiner og mye mer. Spillvarmen fra disse prosessene har for lav temperatur til å kunne utnyttes igjen, og må derfor oppgraderes ved HTVP. Denne sommeroppgaven vil fokusere på modellering av en tofase kompressor til bruk i en slik HTVP.

Studenten vil få faglig veiledning av relativt unge, men erfarne forskere. Studenten vil få erfaring av å arbeide i et spennende forskningsprosjekt og utvikle modeller som skal brukes videre.

Bakgrunn

SINTEF har startet et prosjekt med en norsk kompressorleverandør, som har utviklet en noe spesiell kompressor. Gjennom et pågående forskningsprosjekt, skal denne kompressoren videreutvikles og bygges inn i en testvarmepumpe hos SINTEF Energi. Modellen kan brukes for å verifisere driftsbetingelser vi ikke kan oppnå i labben, og vil derfor være et viktig verktøy for SINTEF.

Oppgaven består av:

 • Litteraturstudie på forskjellige kompressorteknologier
 • Teoretisk analyse av de termofysiske egenskapene til tofase interaksjon mellom vann/damp som for eksempel fordamping, trykk og temperatur
 • Benytte modellverktøy for å modellere tofase interaksjoner gjennom kompressorer som skal brukes i en større, allerede eksisterende systemmodell
 • Å skrive en oversiktlig sluttrapport

Forutsetninger

Faglig:

 • Interesse for termodynamikk, varme og energiprosesser
 • Interesse for industriell prosessteknologi
 • Kjennskap innenfor modellering
 • Foretrukket program/språk:
  • Modelica/Dymola
  • MATLAB
  • EES

Personlig:

 • Løsningsorientert
 • Må kunne arbeide selvstendig

Medveileder: Michael Jokiel

Slik søker du

Søknad sendes til: 
EN-sommerjobb2020@sintef.no

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.