Til hovedinnhold

TE-02 Energi- og materialstrømmer i en industriklynge

TE-02 Energi- og materialstrømmer i en industriklynge

Sirkulær økonomi - Visualisering av energi- og materialstrømmer i en industriklynge

Illustrasjon av avfallsenergi- og materialstrømmer i Orkanger.
Illustrasjon av avfallsenergi- og materialstrømmer i Orkanger.

Motivasjon og relevans

I fremtiden må industriene skifte fra en lineær, inn- og ut-tenking mot en mer sirkulær økonomi, der avfall og energistrømmer fra ett industrielt anlegg utnyttes i et annet. Dette kan realiseres i en industriklynge, som er en samlokalisering av flere industrianlegg i et avgrenset område. I beste fall, fungerer en industriklynge som en plattform for utveksling av energi- og materialstrømmer mellom de forskjellige anleggene. Et biprodukt eller avfallsstrøm fra ett anlegg kan anvendes som råstoff eller energikilde til et annet, til fordel for både miljøet og lønnsomheten. I virkeligheten praktiseres slik sirkulær tenking bare i begrenset grad i de fleste av de eksisterende industriklyngene.

Bakgrunn

For å oppnå bedre samhandling mellom de industrielle aktørene i en klynge, er det første trinnet å øke bevisstheten om energi- og materialstrømmene som blir kastet bort, og se det økonomiske potensialet i å utnytte disse strømningene i klyngen. For dette formålet er visualisering av energi- og materialestrømmer inn og ut av klyngen et kraftig verktøy, som vist i figuren. En visualiseringsverktøy av strømmer for bedriftene i Orkanger/Thamsklyngen har blitt utredet i en tidligere sommerjobb[1], og denne nye oppgaven skal bygge på arbeidet som er blitt gjort tidligere.

Se rapporten: Industrielle symbioser og sirkulærøkonomisk innovasjon i Thamsklyngen

Oppgave
Denne sommerjobben er rettet mot Mo Industripark som ligger i Mo i Rana, og består av tre hovedoppgaver:

  1. Innsamling av data om energi og materialstrømmer inn og ut av de forskjellige industrianleggene i Mo Industripark, ved en passende tidsoppløsning.
  2. Utvikling av en metodikk / ordning for visualisering av energi og materiell inn- og utganger fra en industripark.
  3. Bruke visualiseringsordningen mot dataene fra Mo Industripark.

Oppgaven knyttes til prosjektet "FME HighEFF – Centre for a competitive, energy efficient industry of the future" ved SINTEF Energi. Det er ønskelig at oppgaven fortsettes i form av en prosjekt- og/eller masteroppgave.

Forutsetninger

Aktuelle studieretninger som kan være aktuelle:

  • Industriell økologi, (material flow analysis kan være relevant for masteroppgave)
  •  Energi og miljø, (miljøanalyser, energianalyser kan være aktuelle masteroppgaver) 
  • Industriell økonomi, optimering (undersøke hvordan nyetableringer og kobling av energi- og materialstrømmer kan påvirke prestasjonen til industriparker)

Medveiledere

 [1]  Stian Rosvold Tønnessen, Åshild Tiller & Adrian Werner (2019). Visualiseringsverktøy av bistrømmer for bedriftene i Orkanger/Thamsklyngen. SINTEF Industri, rapport 2019:0152.

 

 

Slik søker du

Søknad sendes til: 
EN-sommerjobb2020@sintef.no

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.