Til hovedinnhold

GT-07 Klimavennlig snøproduksjon

GT-07 Klimavennlig snøproduksjon

Snøproduksjon fra spillvarme i Norge

Motivasjon og relevans

Varmere klima og mindre snø skaper trøbbel for nordmenn som til nå har vært født med ski på beina. Tradisjonelt snøproduksjonsutstyr trenger kuldegrader for å produsere snø, men i et klima hvor kuldegrader blir stadig sjeldnere er det nødvendig å finne bærekraftige alternativer.

Bakgrunn

Prosjektet Snow for the Future har som overordnet målsetting å gjøre snø tilgjengelig for flere i et klima med mer ustabile og varmere vintre. Dette skal gjennomføres ved å utvikle mer miljøvennlige og smarte måter å produsere kunstsnø i samarbeid med blant annet Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund og teknologileverandører. 

Systemer for å produsere kunstsnø i varmegrader eksisterer allerede i dag, men første fase av prosjektet viste at disse har store forbedringspotensialer. En viktig del av Snow for the Future går ut på å finne nye og forbedrede prosesser for snøproduksjon. I tillegg er det viktig å se på bedre styring av kunstsnøproduksjon. Når skal man produsere kunstsnø med den ene eller den andre teknologien, og hvordan kan dette best kobles med varmebehov eller varmeoverskudd i områder rundt. 

Oppgave
Store mengder overskuddsvarme fra for eksempel søppelforbrenningsanlegg og annen industri går i dag til spille på grunn av at det ikke er et behov for denne når den er tilgjengelig. Denne varmen kan utnyttes til produksjon av snø til skianlegg. Det finnes flere aktuelle teknologier for dette, slik som bruk av ejektor og vakuumfrysing eller absorpsjonskjøling. I Snow for the Future prosjektet kan det være aktuelt å bygge et slikt pilotanlegg i samarbeid med en teknologileverandør. Sommerforskeren skal i denne oppgaven blant annet: 

  • Sette seg inn i snøproduksjonsteknologien.
  • Identifisere varmekilder og mulige plasseringer av termisk drevet snøproduksjon.
  • Utvikle egne, og videreutvikle eksisterende modeller for integrert snøproduksjon og utnyttelse av overskuddsvarme, inkludert produksjon, lagring og transport av snø.
  • Vurdere ulike teknologier, plasseringer, produksjonstidspunkter og lignende opp mot hverandre med tanke på energiforbruk, CO2 utslipp, økonomi og lignende.
  • Dokumentere resultatene. 

Oppgaven knyttes til prosjektet "Snow for the Future".

Forutsetninger
Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Termodynamikk
  • Kuldeteknikk/varmepumpeteknologi
  • Programmering
  • Excel
  • Økonomi

Slik søker du

Søknad sendes til: 
EN-sommerjobb2020@sintef.no

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.