Til hovedinnhold

GT-05 Utvikling av GUI for deling av "NCCS thermotool"

GT-05 Utvikling av GUI for deling av "NCCS thermotool"

Utvikling av platformuavhengig grafisk grensesnitt for deling av "NCCS thermotool"

Eksempel-figur som må kunne plottes i GUI
Eksempel-figur som må kunne plottes i GUI

Motivasjon og relevans

Framtidens energisystem vil være basert på fornybare energikilder, men i flere tiår framover vil vi være avhengige av fossile kilder som gir utslipp av klimagassen CO2. CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS) er den eneste teknologien som kan redusere CO2-utslipp fra fossile drivstoff og industriprosesser i betydelig grad og er en essensiell del av praktisk talt alle IPCC-scenarier der den globale oppvarmingen er under 2.3 °C. SINTEF bidrar til gjennomføringen av CCS gjennom bla. teknologiutvikling og bevisstgjøring av CCS i befolkningen. Denne sommerjobben vil bidra til å tilgjengeliggjøre termodynamiske modeller utviklet for å beskrive egenskaper av CO2-blandinger gjennom å lage ett grafisk grensesnitt til ett eksisterende termodynamikk-bibliotek.

Bakgrunn 

SINTEF Energi AS har siden 2011 utviklet ett verktøy (Thermopack) for termodynamiske modeller og beregninger. Dette verktøyet inneholder etter hvert mange modeller og mye funksjonalitet for å visualisere ulike termodynamiske rom. Thermopack brukes i hovedsak til utvikling av nye modeller, testing og validering av eksisterende modeller, samt til å beskrive stoff egenskaper i CFD og prosess simuleringer.

For å gjøre verktøyet lettere å bruke, og gjøre det tilgjengelig for flere forskere og kunder, ønsker vi å lage ett grafisk grensesnitt (GUI) til Thermopack. I dag brukes i hovedsak Python og Matplotlib for å gjøre slike beregninger og å visualisere resultatene (2D og 3D plot). Ett eksempel på ett slik plot er gitt i figuren nedenfor. Thermopack er utviklet på Linux plattformen, men er også tilgjengelig på Windows. På sikt ønsker vi også å kunne bruke koden også på MacOS.

Oppgave

Målet med arbeidet vil være å lage en første versjon av ett grafiske grensesnittet som virker på Windows, Linux og MacOS. I en GUI må man kunne konfigurere hvilke stoffer/molekyler og modeller man ønsker å jobbe med, og visualisere termodynamiske egenskaper i 2D og 3D plot. Thermopack er skrevet i Fortran, men har grensesnitt tilgjengelig i C og Python. For å gjøre det enkelt å lage og vedlikeholde en GUI må den derfor implementeres i C/C++ eller Python. Aktuelle GUI bibliotek for jobben er QT og wxWidgets/wxPython.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i hva Thermopack er, og arbeidsflyt ved bruk av verktøyet.
  • Bidra i design av GUI basert på eksisterende Use-Cases.
  • Implementere en første versjon av en GUI, og koble denne til Thermopack.

Oppgaven knyttes til "FME - Norwegian CCS Research Centre NCCS" ved SINTEF Energi AS og Thermopack.

Forutsetninger
Det er en forutsetning at søker har generelt god programmerings-kompetanse. De aktuelle språkene er Python og C/C++.

Det er en fordel at sommerjobberen også har kjennskap til:

  • Fortran
  • GUI programmering
  • Linux kunnskap

 

Slik søker du

Søknad sendes til: 
EN-sommerjobb2020@sintef.no

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.