Til hovedinnhold

GT-01 Regulering og datalogging for varmevekslertestrigger

GT-01 Regulering og datalogging for varmevekslertestrigger

Programmering av datalogging, instrumentstyring og reguleringssløyfer for nye varmevekslertestrigger

Motivasjon og relevans
Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) HighEFF har som mål å øke energieffektiviteten i norsk industri for å bidra til å sikre at Norge har verdens grønneste industri. Dette skal gjøres ved å blant annet redusere energiforbruket med 20-30 % og redusere drivhusgass-utslipp med 10 %. For å nå disse målene trengs det laboratorieinfrastruktur. Dette bygges i prosjektet HighEFFLab, hvor ett av fokusområdene er varmevekslere. Det skal her bygges to rigger for testing av varmeovergang og trykktap i varmevekslere, samt testing av helt nye varmevekslerkonsepter.

Bakgrunn
Varmepumper, kjølekretser og kraftsykluser bruker i økende grad hydrokarboner, CO2 og blandinger av disse som arbeidsmedium på grunn av deres gode termofysiske og klimavennlige egenskaper. Det er derfor nødvendig med en bedre forståelse av varmeovergangstall og trykktap for disse mediene i varmevekslere. Denne kunnskapen kan blant annet implementeres i simuleringsverktøy for å designe bedre prosesser og helt nye varmevekslerkonsepter.

For å måle varmeovergangstall og trykktap, samt teste helt nye varmevekslerkonsepter, bygges det to nye varmevekslertestrigger i SINTEF og NTNUs varmetekniske laboratorier på Gløshaugen. En rigg for måling av varmeovergangstall og trykktap i liten skala, og en større rigg for testing av prototyper. En prinsipiell skisse av testoppsettet er vist i figuren under.

Oppgaven består i:

  • Sette seg inn i design, instrumentering og reguleringssløyfer for de to HighEFFLAB varmevekslerriggene.
  • Programmere brukergrensesnitt, loggesystem og reguleringssløyfer i LabView.
  • Starte arbeid med sammenkobling av sensorer, loggeutstyr og program.
  • Skrive rapport.

Les mer om HighEFF og HighEFFLab 

Forutsetninger

  • Interesse for elektronikk/måleteknikk/instrumentering/programmering
  • Kjennskap til LabView
  • Interesse for varme og massetransport
  • Interesse for laboratoriearbeid

Medveiledere: Karl Erik Artur Lindqvist og Hans Georg Jacob Stang


Slik søker du

Søknad sendes til: 
EN-sommerjobb2019@sintef.no

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.