Til hovedinnhold

ET-02 Pålitelige skjermtilkoblinger i kabelsystem

ET-02 Pålitelige skjermtilkoblinger i kabelsystem

Pålitelige skjermtilkoblinger i kabelsystem

Tilfeldige eller dårlige kontaktpunkter i skjermtilkoblinger og kabeldesign kombinert med store skjermstrømmer fører til varmgang, svekkelser og havari av kabelisolasjonen som består av kryssbundne plastmaterialer.

Motivasjon og relevans
Det moderne samfunnet er helt avhengig av en stabil og rimelig strømforsyning. Havari i en høyspentkabel som inngår i kraftnettet vil medføre en vesentlig reparasjonskostnad, og kan i tillegg til strømbrudd føre til tapt produksjon. Det er avdekket at koblinger av jordskjerm i kraftkabler kan være et sårbart punkt som kan lede til kabelhavari. Alle kabler i kraftnettet har en form for skjermtilkobling installert.

Bakgrunn
Vi har hatt flere alvorlige og kostbare feil de siste årene i norske kabelanlegg på grunn av lokal overoppheting av kraftkabler. Hovedproblemet er en uforutsett høy strømbelastning av jordskjerm samt at kvaliteten på tilkoblingene mellom de metalliske skjermene (som består av kobbertråder) og laminatet (som er en aluminiumfolie) nær skjøter og endeavslutninger i noen tilfeller er, eller kan bli dårlige. Det eksisterer ingen nasjonal eller internasjonal standardisert test for slike koblinger. De bakenforliggende årsakene til feilene er heller ikke fullt ut forstått.

Hovedmålet med et større prosjekt ved SINTEF Energi er å etablere retningslinjer for testing og installasjon av skjermtilkoblinger i kraftkabler for å unngå fremtidige feilsituasjoner og dermed øke kabelnettets pålitelighet.

Oppgaven består i

  • Å sette seg inn i problemstillingen ved å studere prosjektrapporter og relevant litteratur
  • Gjennomføre forsøk i laboratoriet ved å måle kontaktmotstand og varmgang i utvalgte skjermtilkoblinger for kraftkabler
  • Skrive rapport

Om prosjektet

Forutsetninger

  • Interesse for elkraftteknologi/fysikk/materialteknikk
  • Interesse for eksperimentelt arbeid

Medveiledere Niklas Magnusson og Sverre Hvidsten


 

Slik søker du

Søknad sendes til: 
EN-sommerjobb2019@sintef.no

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.