Til hovedinnhold

GT-03 Modellering av eksplosivt rask fordampning

GT-03 Modellering av eksplosivt rask fordampning

Modellering av eksplosivt rask faseovergang av LNG i kontakt med vann.

Motivasjon og relevans
Naturgass er et brennstoff som hovedsakelig består av metan. For å frakte naturgass fra fjerne kilder til markedet er det vanlig å komprimere det. Dette gjøres gjerne ved flytendegjøring, som involverer kraftig nedkjøling til omtrent -162 ºC. LNG er en forkortelse av Liquefied Natural Gas, altså flytendegjort naturgass.

LNG blir vanligvis fraktet med skip, og i tillegg brukes det ofte som et miljøvennlig drivstoff for skip som frakter andre ting. På grunn av dette kan man tenkte seg mange scenarier hvor LNG kan lekke på sjøen. I et slikt tilfelle vil LNG møte en annen væske med temperaturforskjell på nesten 200 ºC. Erfaring og eksperimenter har vist at dette i noen tilfeller kan føre til en plutselig og eksplosivt rask fordamping, som kan skade både folk og utstyr. Fenomenet kalles ofte RPT, som er kort for Rapid Phase Transition. Denne prosessen er relativt dårlig forstått, og det er vanskelig å forutsi om det vil skje, når det vil skje, og hvor kraftig eksplosjonen kan bli. Klikk her for å se en video av en slik RPT-hendelse på Youtube.

Bakgrunn
Med ønske om å øke sikkerheten ved produksjon, transport og bruk av LNG, satte SINTEF Energi i 2015 i gang et flerårig forskningsprosjekt på temaet LNG RPT. Målet er å forstå prosessen bedre for å øke evnen til å forutsi og forhindre ulykker.

Oppgaven består i å

  • Sette seg inn i temaet RPT og tidligere arbeid i prosjektet.
  • Teste, validere og videreutvikle en fysisk modell for prediksjon av RPT i samarbeid med SINTEF-forskere.
  • Skrive rapport.
  • Forberede og gjennomføre en kort presentasjon av arbeidet.

Prosjekt: Predict-RPT

Forutsetninger

  • Interesse for fysikk og matematikk.
  • Interesse for fluiddynamikk og/eller termodynamikk.
  • Interesse for programmering.
  • Forkunnskap om Linux, LaTeX og versjonskontroll er en fordel, men ikke et krav.

Medveiledere Hans Langva Skarsvåg og Eskil Aursand


 

Slik søker du

Søknad sendes til: 
EN-sommerjobb2019@sintef.no

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.