Til hovedinnhold

ES-06 Modellering av fremtidens elektrisitetsmarked

ES-06 Modellering av fremtidens elektrisitetsmarked

Forsker

Motivasjon og relevans
Gjennom Parisavtalen er det fastsatt en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene. Det nordiske og europeiske kraftmarkedet er derfor i endring - andelen fornybar kraft øker, samtidig som kjernekraft gradvis fases ut. For å analyse konsekvenser av disse endringene samt å gi råd om markedsdesign og investeringer, lages det matematiske modeller av kraftsystemet som brukes i ulike forskningsprosjekt. SINTEF Energi har spesialisert seg på å lage slike markedsmodeller for det nordiske kraftsystemet.

Bakgrunn
Det framtidige, bærekraftige europeiske kraftsystemet vil være tettere integrert og omfatte en større andel uregulerbar fornybar produksjon enn i dag. Denne utviklingen drives blant av klimamål satt av FN og EU og beslutninger om nedbygging av kjernekraft, samt et sterkere utbygd nett. Betydelige mengder effektreserver må i fremtiden holdes utenfor energimarkedet slik at uforutsigbar produksjon fra f.eks. vind og sol til enhver tid kan balanseres.

Markedsmodeller utviklet av SINTEF Energi er mye brukt i Norden, blant annet til å lage prisprognoser for elektrisitet. I slike modeller kan man legge inn krav til reservekapasitet og dermed også lage prisprognoser for reserver.

Oppgave
Arbeidet knyttes til videreutvikling og testing av en prototype markedsmodell under utvikling ved SINTEF Energi. Kandidaten forventes å sette seg inn i hvordan modellen fungerer, gjøre endringer i modellen og utføre tester på et etablert datasett. Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i prototype markedsmodell (utviklet i Pyomo/Python)
  • Utføre spesifiserte tester av prototypen på et etablert datasett
  • Utføre eventuelle påkrevde endringer i modell

Oppgaven knyttes til prosjektet "Pricing Balancing Services in the Future Nordic Power Market" ved SINTEF Energi

Forutsetninger
Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (fortrinnsvis Python)
  • Operasjonsanalyse, Lineær Programmering
  • Kraftmarkeder

Medveileder Arild Helseth 


Slik søker du

Søknad sendes til: 
EN-sommerjobb2019@sintef.no

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.