Til hovedinnhold

GT-06 Web-grensesnitt for simulering og optimalisering

GT-06 Web-grensesnitt for simulering og optimalisering

Web-grensesnitt for simulering og optimalisering av prosess og komponent modeller

Motivasjon og relevans
En måte å redusere CO2 utslippene fra industrielle prosesser er å gjøre dem mer energieffektive. Dette kan også innebære å ta vare på spillvarme fra vann eller avgasser for å bruke dette direkte til oppvarmingsformål eller å omdanne denne varmeenergien til mekanisk eller elektrisk kraft gjennom en såkalt varme-til-kraft prosess. I denne prosessen sirkulerer et arbeidsmedium som tar opp varmen fra kilden gjennom at mediet koker ved høyt trykk for deretter å ekspandere i for eksempel en turbin til lavt trykk. Ved det lave trykket dumpes resten av varmen som ble tatt opp til sjøvann eller luft for deretter pumpes opp til høytrykk for å koke på nytt. Dette arbeidsmediet kan være vann/damp, CO2 eller en blanding av hydrokarboner. Denne prosessen kalles en Rankine-prosess og betegnes også som en "bunn-syklus" (bottoming cycle).

Bakgrunn
Ved SINTEF Energi studerer og optimaliserer vi slike prosesser gjennom simulering ved bruk av egenutviklede beregningsmodeller for både prosesser og komponenter. For å gjøre bruk av slike modeller tilgjengelig for andre, har man vanligvis måttet lage og distribuere en programvare som man må installere, oppdatere osv., noe som gir merarbeid både for utviklere og brukere. Et moderne alternativ til dette er at man har ferdiglagede modeller med noen få brukerstyrte parametere og at simuleringer kan kjøres gjennom et web-grensesnitt. SINTEF Energi har utviklet en prototyp for slik løsning som bruker Python-rammeverket Bokeh, og ser at slike løsninger er svært attraktive for å vise fram våre resultater både til kunder og til forskningsmiljøene generelt. Det arbeides nå med å utvikle dette videre, og sommerjobboppgaven kan bli en viktig del i dette arbeidet.

Oppgaven består i

  • Å sette seg inn i eksisterende beregningsmodeller.
  • Utvikle web-grensesnitt for en slik modell, basert på f.eks. Python/Bokeh, gjerne med en skalerbar backend basert f.eks. på AWS Lambda eller liknende.
  • Dokumentere bruk og oppsett av modeller og modellutvidelser.
  • Lage poster og et dataprogram for demonstrasjon.

Prosjektets hjemmeside: Higheff.no

Forutsetninger

  • Interesse for dataprogrammering, Python, C/C++, Javascript, HTML5/CSS
  • Evner og interesse for datateknisk problemløsning
  • Forståelse for visualisering av resultater fra simuleringer (1D/2D/3D plott)
  • Kjennskap til moderne webutvikling med frontend/backend

Medveileder Åsmund Ervik


 

Slik søker du

Søknad sendes til: 
EN-sommerjobb2019@sintef.no

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.