Til hovedinnhold

ES-04 Fleksibilitet som alternativ til nettinvesteringer

ES-04 Fleksibilitet som alternativ til nettinvesteringer

Forsker

Implementere metodikk for hvordan ulike typer fleksible ressurser kan realiseres som alternativ til nettinvesteringer i distribusjonsnettet

Motivasjon og relevans
Overgangen til mer uforutsigbar elektrisk produksjon fra fornybare kilder, sammen med elektrifisering av stadig nye prosesser i samfunnet, gir utfordringer i det elektriske fordelingsnettet og utløser potensielt et stort investeringsbehov. Ved at forbrukere av elektrisk energi tilpasser forbruket sitt til tilgjengelig nettkapasitet, kan samfunnet spare store beløp, og integrasjonen av fornybare energikilder og nytt elektrisk forbruk (f.eks. elbiler) kan framskyndes.

Bakgrunn
Forskningsprosjektet "Modellering av fleksible ressurser i fremtidens distribusjonsnett" (ModFlex, 2016-2020) ved SINTEF Energi har som målsetting å utvikle modeller for forbruk og produksjon for ulike fleksible ressurser i distribusjonsnettet, og analysere hvordan potensialet for fleksibilitet kan brukes uten at det introduseres nye belastningstopper.

Begrepet fleksibilitet kan defineres som situasjonsavhengig og tidsbegrenset respons på et insentiv, f.eks. forbruk som kobles ut for en begrenset periode. Med økende andel effekt-krevende apparater, som også er energieffektive, er trenden i distribusjonsnettet at effektforbruket øker, men brukstiden av nettet avtar. Det er også en økende utbredelse av produksjon i distribusjonsnettet – helt ned til enkeltkunder som har installert solcellepanel på taket. Disse trendene har ført til økt fokus på fleksibilitet, som et mulig alternativ for å kunne utsette nettinvesteringer.

Dette arbeidet skal bidra til økt kunnskap om hvordan fleksibilitet kan vurderes som alternativ til nettinvesteringer. Det skal bygges opp en metodikk for evaluering av kost/nytte hvor både tiltak i nettet og bruk av fleksible ressurser skal sammenlignes, for eksempel ved bruk av lastflytanalyser. Se figuren nedenfor.

Oppgaven består i å

  • sette seg inn tematikken forbrukerfleksibilitet,
  • sette seg inn i tematikk ang. nettinvesteringer og kost/nytte
  • litteraturstudie – hvordan er fleksibilitet vurdert som alternativ til nettinvesteringer og hvilken metodikk beskrives i ulike kilder?
  • etablere prototype for evaluering av fleksibilitet opp mot nettinvesteringer (bl.a. lastflytanalyser på eksempelnett)
  • dokumentere arbeidet i en rapport.

Forutsetninger

  • Interesse for og kjennskap til elkraft, nettinvesteringer og strømforbruk (inkl. fleksible ressurser)
  • Programmeringskunnskaper og kjennskap til f.eks. MATLAB eller Python

Medveileder Merkebu Zenebe Degefa 
Slik søker du

Søknad sendes til: 
EN-sommerjobb2019@sintef.no

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.