Til hovedinnhold

ET-05 Elektrisk isolasjon i HVDC sjøkabler

ET-05 Elektrisk isolasjon i HVDC sjøkabler

Elektrisk resistivitet og dielektrisk respons til impregnert olje-papir isolasjon brukt i HVDC sjøkabler

Illustrasjonen viser en 800 MW masseimpregnert HVDC sjøkabel produsert av Nexans Norge. Copyright: Nexans.
Illustrasjonen viser en 800 MW masseimpregnert HVDC sjøkabel produsert av Nexans Norge. Copyright: Nexans.

Motivasjon og relevans
Overføring av ren fornybar energi fra Norge til Europa har en positiv global miljøgevinst. En viktig forutsetning for å realisere dette er velfungerende sjøkabler med høy overføringskapasitet. Slike kabler er avgjørende for å kunne bruke Norges vannkraftressurser som et grønt batteri for Europa, og dermed bidra til overgangen til et mer bærekraftig samfunn.

Masseimpregnerte HVDC sjøkabler er den dominerende teknologien for overføring av elektrisk kraft over store avstander, for eksempel mellom Norge og Nederland. Isolasjonssystemet i slike viktige kabler består av papir impregnert med en svært tyktflytende olje (kalt massen). Denne velprøvde teknologien har vist seg å være svært pålitelig, men den har strenge begrensninger i tillatt ledertemperatur og lastmønster. For å kunne øke overføringskapasiteten på framtidens kabler må enten spenning eller strøm økes. Ved høyere spenning i en kabel vil en få høyere felt over isolasjonen, mens høyere strøm gir økt ledertemperatur i samme kabel.

Bakgrunn
For høy elektrisk påkjenning av isolasjonen kan føre til gjennomslag og kabelhavari. Det er derfor viktig å kunne beregne det elektriske feltet i isolasjonen nøyaktig for å kunne forsikre seg om at det ikke overskrider kritiske verdier. Det er også viktig å vite hvordan feltet fordeler seg mellom det impregnerte papiret og eventuelle oljegap i isolasjonssystemet. Gode eksperimentelle målinger av resisiviteten til isolasjonssystemet er en forutsetning for nøyaktige beregninger. Å framskaffe slike data er hovedmålet til denne oppgaven.

Oppgaven består i

  • Å sette seg inn i problemstillingen.
  • Måle resistivitet og dielektrisk respons til isolasjonssystem bestående av elektroteknisk papir og olje ved forskjellige spenninger og temperaturer.
  • Analysere måledata ved hjelp av Matlab eller tilsvarende.
  • Skrive rapport.

Forutsetninger

  • Gode kunnskaper innen fysikk/elektromagnetisme.
  • Interesse for eksperimentelt arbeid

Medveileder Torbjørn Andersen Ve 


 

Slik søker du

Søknad sendes til: 
EN-sommerjobb2019@sintef.no

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.