Til hovedinnhold

TE-03 Optimalisert produksjon av biokullgjødsel

TE-03 Optimalisert produksjon av biokullgjødsel

Forsker

Eksperimentell optimalisering av pyrolyseprosess for biokullgjødsel

Motivasjon og relevans
Biokull kan blandes inn i jord for å gi bedre avlinger, øke biomasseproduksjon, øke karboninnholdet i jord og redusere utslipp av klimagasser fra jord. Biokullgjødsel, en kombinasjon av biokull og næringsrikt organisk materiale, gir tilførsel av mineralsk og organisk materiale til jorda. Det er en interessant og lovende løsning for både økt plantevekst og karbonlagring. I dette prosjektet utvikler vi prosesser som produserer og behandler biokull for å oppnå optimale egenskaper for produksjon av biokullgjødsel.

Bakgrunn
Biokull lages ved at biomasse konverteres i en pyrolyseprosess, som innebærer oppvarming av biomasse, som f.eks. treflis, opp til 400-700 °C ved ingen eller liten tilgang på luft. Ved kombinasjon av biokull og næringsrikt organisk materiale er det mulig å produsere biokullgjødsel. Ved bruk av biokullgjødsel kan flere næringsstoffer tilføres jorda og bli tatt opp av planter, og mindre tapes som følge av utvasking. For å sikre biokull med optimale egenskaper for produksjon av biokullgjødsel trengs det kvalitetskrav og kontrollrutiner, uansett produksjonsmetode.

I prosjektet vil du, sammen med erfarne forskere fra SINTEF og industrien, utvikle og optimalisere eksperimentelle prosesser for å produsere biokull som er bedre egnet til å tilfredsstille biokullgjødsel behov.

I prosjektet vil du, sammen med erfarne forskere fra SINTEF og industrien, utvikle og optimalisere eksperimentelle prosesser for å produsere biokull som er bedre egnet til å tilfredsstille biokullgjødsel behov. Du vil være ansvarlig for eksperimentell produksjon og karakterisering av biokull og biokullgjødsel, vurdering av innflytelsen av prosessparametere på egenskaper til biokullet og biokullgjødsel, samt tolkning av data og rapportering. Dette arbeidet er planlagt over seks uker med start i juni 2019.

Oppgaven består i

  • å foreta en litteraturstudie av biokullproduksjon og egenskaper for landbruk.
  • å bidra til å planlegge og utføre eksperimentelt arbeid.
  • resultatbearbeiding og evaluering for å studere effekten av ulike prosessparametere.
  • å tolke og evaluere data samt skrive rapport på engelsk.

Forutsetninger

  • Du har interesse for prosessutvikling.
  • Du har analytiske evner og interesse for organisk materiale.
  • Du har interesse for planlegging og utførelse av laboratoriearbeid.
  • Du er nysgjerrig og åpen for komplekse oppgaver og prosesser.

Medveileder Maria Nicté Polanco Olsen


 

Slik søker du

Søknad sendes til: 
EN-sommerjobb2019@sintef.no

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.