Til hovedinnhold

ES-01 Batterier i distribusjonsnettet

ES-01 Batterier i distribusjonsnettet

Master of science

Bruksområder for batterier i distribusjonsnettet

Skagerak Arena (Odd fotballstadion)
Skagerak Arena (Odd fotballstadion)

Motivasjon og relevans
Med synkende produksjonspriser og hurtig utvikling i teknologi blir batterilager stadig mer interessant og relevant. Et batteri kan blant annet være til støtte for nettselskap (fordi det bidrar til å redusere effekttoppene i høylasttimer), det kan støtte integreringen av fornybar energi og bidra til å flate ut forbruket av elektrisitet for kunder.

Bakgrunn
Som et ledd i å kutte klimagassutslipp foregår det en elektrifisering i flere sektorer. Norge er helt i front når det gjelder elektrifisering av transport, og ifølge Elbilforeningen sto helelektriske biler for 30 prosent av nybilsalget per november 2018. Det er også en stor økning av tyngre kjøretøy og fartøy som elektrifiseres, eksempelvis varebiler, busser og ferjer. Når batteriene til elektriske kjøretøy lades opp, kan dette gi en betydelig lastøkning og flaskehalser i deler av distribusjonsnettet. I tillegg til elbillading trekker mange nye husholdningsapparater, som direktevannvarming, også høy effekt. Dersom denne utviklingen fortsetter, vil mange husholdninger få en betydelig økning i maksimal effekt de belaster nettet med.

I tillegg til at elektrifisering endrer forbruket til kunder, blir også distribuert produksjon som sol- og vindkraft mer populært. Disse teknologiene kan produsere i tidsrom hvor forbruket er lavt, og eksempelvis vil det i perioder på sommeren bli produsert mer strøm fra solcellepaneler enn det er bruk for. Denne ekstra elektrisiteten kan spares i batterier til senere bruk.

Et prosjekt hos SINTEF Energi, IntegER, studerer nettopp batterier i distribusjonsnettet, og hvilke bruksområder det egner seg for. Prosjektet har flere partnere som har installert batteri, som f.eks. på Odd fotballstadion (Skagerak Energi). I forbindelse med IntegER-prosjektet ønsker vi å ansette sommerforskere som kan forske på hvilken nytte et batteri kan gjøre for nettet.

Les mer om IntegER-prosjektet 

Oppgaven består i ett eller flere av disse punktene:

  • Lage en modell for lastflytanalyse i et distribusjonsnett, som inneholder både distribuert produksjon, energilager og elbiler
  • Gjennomføre simuleringsstudier av ulike scenarier for styring av produksjons- og lagringsenheter i distribusjonsnettet
  • Lage et verktøy for dimensjonering av batterisystemer i distribusjonsnett
  • Lage et verktøy for drift av batterisystemer i distribusjonsnett

Forutsetninger

  • Kunnskap om elkraft og kraftsystem
  • Kunnskap om lastflytanalyse
  • Erfaring med programmering og databehandling
  • Fordel med kunnskap om optimalisering
  • Fordel med gode programmeringskunnskaper (MATLAB/Python, PowerFactory o.l.)
  • Interesse for økonomi (kost/nytte-analyser)

Medveileder Bendik Nybakk Torsæter
Slik søker du

Søknad sendes til: 
EN-sommerjobb2019@sintef.no

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.