Til hovedinnhold

163-7 Avanserte målinger på CO2

163-7 Avanserte målinger på CO2

Nøyaktige målinger av CO2-rike gassblandingers faselikevekt

Motivasjon og relevans

CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS) regnes av mange som et av de viktigste tiltakene for å redusere den globale oppvarmingen på grunn av klimagassutslipp. For at denne teknologien skal få stor utbredelse, er det viktig at kostnadene blir så lave som mulig og at man ikke får ubehagelige overraskelser. Kostnadsreduksjon i CCS er derfor et av hovedmålene i det store forskningsprosjektet FME NCCS som denne oppgaven er en del av. For å kunne optimalisere design og drift av de ulike prosessene i CO2-håndtering er det nødvendig å kunne modellere og predikere oppførselen til stoffene som er involvert. Dette krever nøyaktige måledata som i dag ikke er tilgjengelig.

Bakgrunn

Målet med oppgaven er å fremskaffe nøyaktige data for faselikevekt til karbondioksidrike blandinger relevante for CCS. Målinger foretas for temperaturer mellom -60 og 200 °C og trykk mellom 1 og 200 bar. Målinger på tokomponentblandinger brukes til å forbedre termodynamiske modeller, mens målinger på flerkomponentblandinger er viktige for å verifisere modellene.

Et verdensledende oppsett for å måle gass-/væskelikevektstilstander for aktuelle blandinger har blitt utviklet og installert i vårt laboratorium. I denne riggen måles og kontrolleres temperatur og trykk i målecellen til svært høy nøyaktighet ved hjelp av avansert instrumentering. Sammensetningen til de forskjellige fasene måles ved hjelp av gasskromatografi (GC). På grunn av krav om høy nøyaktighet er det også utviklet egne systemer for kalibrering av de forskjellige målesystemene. Oppsettet er en del av den felleseuropeiske forskningsinfrastrukturen for CCS, ECCSEL.

Sommerforskeren inviteres til å fortsette arbeidet i en prosjekt- og eventuelt Masteroppgave ved NTNU. Professor Jana Popsteinova Jakobsen ved Institutt for kjemisk prosessteknologi og Professor Even Solbraa ved Institutt for energi- og prosessteknikk har tilbudt seg å veilede slike oppgaver, som vil utføres i tett samarbeid med SINTEF-forskere.

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt eller sjekk disse to sidene:

Oppgave

Sommerforskeren vil bidra til å få fram nye faselikevektsdata for CO2-rike blandinger i samarbeid med SINTEF-forskere. Hver type blanding som skal måles på innebærer nye måletekniske utfordringer, så forståelse av fysikken, kjemien og prosessene i måleoppsettet er viktig.

Oppgaven består i:

  • Planlegge, forberede og utføre faselikevektsmålinger
  • Blande kalibreringsgasser
  • Foreta kalibreringsmålinger
  • Analysere de nye dataene
  • Skrive rapport og holde presentasjon

Forutsetninger

  • Interesse for fluid- og termodynamikk
  • Interesse for laboratoriemålinger
  • Interesse og kunnskap om gasskromatografi, programmering, og relevante dataverktøy kan være en fordel, men er ingen forutsetning.

Medveiledere: Snorre Foss WestmanAnders Austegard og  Hans Georg Jacob Stang

Søknadsfristen er utgått.