Til hovedinnhold

162-8 Neste generasjons varmepumper

162-8 Neste generasjons varmepumper

Implementering av varmepumper i høytempererte industriprosesser med naturlige arbeidsmedia

Bakgrunn

Mange industriprosesser krever store mengder varme ved høyere temperaturer enn dagens varmepumper kan levere, samtidig som de har mye spillvarme ved lavere temperaturer. Dette betyr at mye energi går tapt, siden varmepumper normalt kan redusere energibehovet med omtrent 70 %. Gjennom SINTEF-prosjektet HeatUp skal ny varmepumpeteknologi for høyere temperaturer enn hittil utvikles, slik at store energimengder kan spares i industrien.

HeatUp ser på flere ulike case-studier for prosjektets industripartnere. Ulike teknologier vurderes for de ulike behovene partnerne har, og disse byr på ulike utfordringer. Mange arbeidsmedia (stoffet som overfører energien i varmepumpe) er lite miljøvennlige, og overgangen til bruk av naturlige media, som for eksempel vann, propan og butan er viktig for å få til bærekraftige løsninger. Nye komponentene er under utvikling til bruk i de nye varmepumpene.

Sommerjobben innebærer å arbeide med et virkelig case-studium, bruke simuleringsprogram for å vurdere ulike løsninger innen varmepumpeteknologi og bidra til å redusere energibehovet i industrien.

SINTEF-prosjekt: HeatUp

Et veldig lovende konsept er: butan eller en kombinsajon av propan og butan som arbeidsmedium i varmepumpe som kan oppnå høyere virkningsgrad enn andre varmepumper. En slik varmepumpe er installert i labben og industiens interesse er stort når det gjelder implementering av et slikt anlegg i fullskala. Sommerjobben vil bestå i å foreslå optimalt design av anlegget (og regne på insparingspotensialet), slik at lovende konsepter kan presenteres til næringslivet.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i problemstillingen.
  • Bruke modelleringsprogram (Dymola eller EES) til å simulere og vurdere prosessen.
  • Studere effekten av ulike parametere og finne en optimal (eller nær-optimal) løsning.
  • Velge komponenter som er optimale for et potensiellt indusrie anlegg.
  • Skrive rapport om arbeidet (på engelsk).

Forutsetninger

  • God kjennskap til varmepumpeteknologi
  • Interesse for energieffektivisering i industriprosesser
  • Kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i) Dymola eller EES

Medveileder: 

Søknadsfristen er utgått.