Til hovedinnhold

162-6 Testing og utvikling av ny hydrogenbrenner

162-6 Testing og utvikling av ny hydrogenbrenner

Seniorforsker

Måling av utslipp og flammestabilitet i en ny hydrogenfyrt brenner

Motivasjon og relevans

Utslipp av CO2 fra forbrenning av fossile brensler bidrag til klimaendringer og ifølge Paris-avtalen skal reduseres kraftig i de nærmeste tiårene. Karbon fangst og lagring (Carbon Capture and Storage - CCS) er den eneste teknologien som tillater å tilfredsstille det økende energi behovet med nært null CO2 utslipp fra fossile brensler. CCS-teknologiene består av prosesser som ikke er utprøvd og trenger mye forskning og utvikling fordi de bruker "uvanlige" brensler, som for eksempel hydrogen. Denne sommerjobben vil bidra med å karakterisere og utvikle en ny brenner som er i stand til å forbrenne hydrogen på en sikker og miljøvennlig måte.

Bakgrunn

Blant de mulige teknologialternativene for å fange CO2 fra en kraftproduksjonsprosess er det et som kalles for pre-combustion CO2 fangst. I denne prosessen er energiinnholdet av karbonholdig brensel (f.eks. metan i naturgass) overført til hydrogen gjennom en reformering eller gassifisering prosess. Hydrogen brukes da som brensel i en gassturbin med hovedsakelig vanndamp som forbrenningsprodukt. Utfordringen med hydrogen er at det er svært reaktivt og krever en modifikasjon av brennerdesign for å unngå ustabiliteter i flammen og begrense dannelse av skadelige NOx utslipp.

Et lovende brennerdesign utviklet på SINTEF/NTNU har vist potensiale til å kombinere lav NOx utslipp og bra flammestabilitet. Optimalisering av denne brenneren er i gang og eksperimentelle forsøk er nødvendige for å måle utslipp av NOx ved ulike innstillinger. Ved SINTEF-avdelingen er det bygd en forsøksrigg som vil bli benyttet i denne sommeroppgaven i en 8 uker periode.

Oppgaven består i

  • Å lære seg sikkert bruk av en forbrenningsrigg.
  • Å lære seg bruk av en gassanalysator for eksosmålinger.
  • Å studere effekten av ulike brennerinnstillinger.
  • Å skrive en oppsummerende rapport (på engelsk).

Forutsetninger

  • Interesse i forbrenningsteknikk (hydrogen)
  • Interesse for arbeid i lab
  • Være fokusert, ryddig og ha respekt for sikkerhet i lab

Medveileder:  Andrea Gruber

Søknadsfristen er utgått.