Til hovedinnhold

162-5 Mer energi fra mindre avfall

162-5 Mer energi fra mindre avfall

Forskningsleder

Dynamisk modellering og Big Data håndtering i avfallsforbrenningssektoren

Motivasjon og relevans

I Norge blir ca. 50 % av fjernvarmen produsert fra avfall i 17 avfallsforbrenningsanlegg. Totalt, i Europa, finns det mer enn 400 anlegg som produserer varme og strøm fra avfall, som til stor del er et fornybart råstoff. Hvis man kunne øke energiutbyttet med kun 1 % i disse anleggene, skulle det kunne dekke energiforbruket i hele Trondheim kommune. For å realisere dette er det nødvendig med forskning som muliggjør mer fleksibel drift, lavere utslipp og økt kapasitet. Synes du dette virker interessant, vil du gjennom denne sommerjobben aktivt kunne delta i dette arbeidet.

Bakgrunn

I avfallsforbrenningsanlegg bruker man et stort antall sensorer for å styre og kontrollere prosessen. Man gjør dette for å sikre at man ikke overstiger tillatte utslippsgrenser og at man får ut så mye energi som mulig fra avfallet. Men, ettersom avfall er en blanding av ulike råstoff hvor andelen av disse dessuten varierer kraftig og hyppig, må man operere anleggene med en sikkerhetsmargin slik at man forsikrer seg at en variasjon i brenselssammensetningen ikke resulterer i utslipp som overstiger tillatte verdier. Det finnes et stort potensiale i å forbedre dette hvis alle sensordataene kunne brukes mer aktivt for regulering av prosessen.

Til dette prosjektet søker vi derfor folk som brenner for store datamengder, statistisk analyse, maskinlæring, dynamisk simulering eller neural-networks. Du kommer til å få mulighet til å bidra til utforming av oppgaven basert på dine spesielle interesser, med støtte fra et erfarent team av forskere fra SINTEF. Det finnes gode muligheter for å gå direkte videre fra dette prosjektet til en stilling hos SINTEF Energi eller å videreføre det til en prosjekt- og Masteroppgave, derfor oppmuntrer vi også sisteårs studenter å søke. Dette arbeidet er planlagt å ta åtte uker, med start i begynnelsen av juni 2018.

Oppgaven består i å

  • Sette seg inn i problemstillingen
  • Definere angrepsmetode
  • Gjennomføre statistisk analyse og utvikle dynamiske simuleringsmodeller
  • Skrive rapport

Forutsetninger

  • Interesse for forbrenningsprosesser
  • Liker masse- og varmetransport
  • Interesse for numeriske metoder
  • Fordel: Erfaring med Matlab Simulink, Dymola, Aspen Hysys eller lignende

Medveileder:  Michaël Becidan

Søknadsfristen er utgått.