Til hovedinnhold

162-4 Eksperimentell utvikling av forbrenningsmodeller

162-4 Eksperimentell utvikling av forbrenningsmodeller

Forskningsleder

Validering av detaljerte ristfyringsmodeller og fremskaffing av eksperimentelle data i unik lab infrastruktur

Motivasjon og relevans

I Norge blir ca. 50 % av fjernvarmen produsert fra avfall i 17 avfallsforbrenningsanlegg. Totalt, i Europa, finns det mer enn 400 anlegg som produserer varme og strøm fra avfall, som til stor del er et fornybart råstoff. Hvis man kunne øke energiutbyttet med kun 1 % i disse anleggene, skulle det kunne dekke energiforbruket i hele Trondheim kommune. For å realisere dette er det nødvendig med forskning som muliggjør mer fleksibel drift, lavere utslipp og økt kapasitet. Synes du dette virker interessant, vil du gjennom denne sommerjobben aktivt kunne delta i dette arbeidet.

Bakgrunn

Når avfall forbrennes i ristfyringsanlegg, går det forenklet gjennom tre konverteringstrinn, tørking, pyrolyse og forbrenning. Spesielt pyrolyse er komplisert; avfall er sammensatt av flere forskjellige råstoff (plast, tre, papir, matavfall etc.) og når det varmes opp til over ca. 200-300 °C skjer et stort antall reaksjoner som danner ulike gasser og væsker. Disse kan så reagere videre. Hvis man ønsker å simulere denne prosessen med, for eksempel, strømningstekniske beregningsverktøy (CFD - Numerisk fluiddynamikk), må man gjøre gode antakelser, basert på kontrollerte eksperimenter hvor man kan styre alle prosessparametere.

I dette prosjektet vil du, sammen med erfarne forskere fra SINTEF, utvikle metoder og bruke eksperimentelt utstyr i forsøk som vil gi data som skal sammenliknes med resultater fra en eksisterende matematisk modell for konvertering av avfall.

Du vil være ansvarlig for eksperimenter, analyse av data og rapportering. Du vil bli omgitt av et erfarent team av forskere som vil veilede deg gjennom arbeidet. Dette vil gi deg en unik mulighet til å få innsikt både i den faglige og industrielle siden av forskning. Dette arbeidet er planlagt å ta åtte uker, med start i begynnelsen av juni 2018.

Oppgaven består i å

  • Sette seg inn i problemstillingen
  • Gjennomføre eksperimenter hvor vi bruker termogravimetrisk analyse (TGA), gass kromatografi (GC), og infrarød spektroskopi (FTIR)
  • Sammenligne eksperimentelle resultater med matematiske modeller
  • Skrive rapport

Les om prosjektet GrateCFD

 

Forutsetninger

  • Interesse for forbrenningsprosesser
  • Liker masse- og varmetransport
  • Interesse for numeriske metoder
  • Fordel: kjennskap til analysemetoder som TGA, FTIR og GC

Medveiledere:  Liang Wang og  Judit Sandquist

Søknadsfristen er utgått.