Til hovedinnhold

162-2 Optimalisert produksjon av trekull

162-2 Optimalisert produksjon av trekull

Forskningsleder

Eksperimentell optimalisering av produksjonsprosesser for trekull

Motivasjon og relevans

Fremtidens metallproduksjon vil være karbonnøytral. Norsk metallindustri bruker i dag kull og koks i sine tilvirkningsprosesser og har på grunn av dette betydelige CO2 utslipp. I dette prosjektet utvikler vi nye reduksjonsmaterialer og prosesser som kommer til å redusere disse utslippene kraftig og samtidig vil øke lønnsomheten for norsk metallindustri.

Bakgrunn

SINTEF Energi tilbyr nå, sammen med sine industrielle partnere, en unik mulighet til å studere produksjon av trekull for bruk i metallurgiske prosesser. I framstilling av silisium, mangan og jern anvendes fossilt kull som reduksjonsmiddel. I fremtiden må dette erstattes av et bærekraftig alternativ; trekull er et slikt alternativ. Trekull lages tradisjonelt med metoder som nedstammer fra 1500-tallet. I dette prosjektet gis du en mulighet til å ta produksjonen inn på 2000-tallet.

I prosjektet vil du, sammen med erfarne forskere fra SINTEF og industrien, bruke og utvikle eksperimentelt utsyr for å øke utbyttet av trekull og produsere sterkere trekull, som er bedre egnet til å tilfredsstille metallindustriens behov. Du vil være ansvarlig for eksperimenter, tolkning av data og rapportering. Du vil bli omgitt og støttet av et erfarent team av forskere som skal veilede deg gjennom arbeidet og gi deg en unik mulighet til å få innsikt både i den faglige og industrielle siden av forskning. Dette arbeidet er planlagt over seks uker med start i begynnelsen av juni 2018.

Oppgaven består i å

  • Sette seg inn i problemstillingen.
  • Gjennomføre eksperimenter.
  • Studere effekten av ulike prosessparametre.
  • Tolke og evaluere data samt skrive rapport på engelsk.

Forutsetninger

  • Du har interesse for prosessutvikling og industrielle prosesser.
  • Du har dokumenterte analytiske evner.
  • Du er åpen og nysgjerrig på komplekse oppgaver og prosesser.

Medveileder:  Judit Sandquist

Søknadsfristen er utgått.