Til hovedinnhold

140-8 Elektriske lysbuer i superkritisk nitrogen

140-8 Elektriske lysbuer i superkritisk nitrogen

Strømbrytning for koblingsstasjoner på havbunnen

Sikkerhetslaboratoriet på Tiller
Bildet er fra sikkerhetslaboratoriet på Tiller. Siden forsøkene inkluderer både høyt trykk og høy spenning, utføres disse i en brann- og eksplosjonssikker testcelle.

Motivasjon og relevans

Stadig flere vindmølleparker planlegges til havs. I oljenæringen blir flere plattformer forsynt med landstrøm, og produksjonen flyttes fra plattformer til havbunnen. Parallelt med disse utviklingene øker behovet for elektriske anlegg på havbunnen, hvorav en viktig komponent i slike anlegg er strømbrytere.

Dette prosjektet ønsker å kartlegge om slike havbunnsstrømbrytere kan designes for de høye trykkene man finner på havdypet (fra 10 til noen hundre bar). Dagens brytere på land har sjelden høyere trykk en 5-7 bar.

Prosjektet består både av forsøk i lab, analyse av eksperimentene og en teoretisk/numerisk tilnærming. Det vil være mulig å tilrettelegge sommerjobben etter studentens ønske og faglig erfaring.

Oppgaven består i

 • Å sette seg inn i problemstillingen
 • Delta i eksperimentelt arbeid og analysere resultater
 • Muligheter for fluidmodellering i for eksempel ANSYS Fluent
 • Skrive rapport

Forutsetninger

 • Interesse for fluidmekanikk og kretsteknikk
 • Fordel å ha førerkort
 • Fordel å ha laberfaring, helst fra Høyspenningsisolasjon eller lignende
 • Interesse for numeriske metoder
 • Interesse for å jobbe praktisk og i lab

Medveiledere:  Magne E Runde og Kaveh Niayesh

Slik søker du

Søknad sendes til 
EN-sommerjobb2018@sintef.no

 • Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument.
 • I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker (maks 3).
 • Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge. 

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.