Til hovedinnhold

140-8 Elektriske lysbuer i superkritisk nitrogen

140-8 Elektriske lysbuer i superkritisk nitrogen

Strømbrytning for koblingsstasjoner på havbunnen

Sikkerhetslaboratoriet på Tiller
Bildet er fra sikkerhetslaboratoriet på Tiller. Siden forsøkene inkluderer både høyt trykk og høy spenning, utføres disse i en brann- og eksplosjonssikker testcelle.

Motivasjon og relevans

Stadig flere vindmølleparker planlegges til havs. I oljenæringen blir flere plattformer forsynt med landstrøm, og produksjonen flyttes fra plattformer til havbunnen. Parallelt med disse utviklingene øker behovet for elektriske anlegg på havbunnen, hvorav en viktig komponent i slike anlegg er strømbrytere.

Dette prosjektet ønsker å kartlegge om slike havbunnsstrømbrytere kan designes for de høye trykkene man finner på havdypet (fra 10 til noen hundre bar). Dagens brytere på land har sjelden høyere trykk en 5-7 bar.

Prosjektet består både av forsøk i lab, analyse av eksperimentene og en teoretisk/numerisk tilnærming. Det vil være mulig å tilrettelegge sommerjobben etter studentens ønske og faglig erfaring.

Oppgaven består i

  • Å sette seg inn i problemstillingen
  • Delta i eksperimentelt arbeid og analysere resultater
  • Muligheter for fluidmodellering i for eksempel ANSYS Fluent
  • Skrive rapport

Forutsetninger

  • Interesse for fluidmekanikk og kretsteknikk
  • Fordel å ha førerkort
  • Fordel å ha laberfaring, helst fra Høyspenningsisolasjon eller lignende
  • Interesse for numeriske metoder
  • Interesse for å jobbe praktisk og i lab

Medveiledere:  Magne E Runde og Kaveh Niayesh

Søknadsfristen er utgått.