Til hovedinnhold

140-6 Diffusjon av ioner i kabelmaterialer

140-6 Diffusjon av ioner i kabelmaterialer

Vanntre som vokser fra en forurensning i lederskjermen i en høyspent plastkabel.
Vanntre som vokser fra en forurensning i lederskjermen i en høyspent plastkabel.

Motivasjon og relevans

Installasjoner som krever kobling av elektrisk kraft i havområder, slik som å koble Norges kraftnett til Europa eller ilandføre offshore vindkraftproduksjon, krever pålitelige undersjøiske høyspentkabler.

Bakgrunn

Kravene til pålitelighet og levetid til sjøkabler er betydelig høyere enn til kabler som er installerte på land. På grunn av komplisert transport og installasjon av slike kabler, er det en stor fordel med kabeldesign som fører til lav egenvekt. Metalliske vannbarrierer som bly eller korrugert kobber blir vanligvis brukt for høyspennings sjøkabler. Lav egenvekt kan oppnås ved å fjerne metallbarrierene samt redusere behovet for armering. Polymermaterialene vil da komme i direkte kontakt med sjøvann.

Renhet i isolasjonssystemet er en svært viktig faktor for å oppnå lang levetid til sjøkabler. Urenheter som ioniske forurensninger kan komme fra selve produksjonen av materialene men også fra kabelproduksjonen. Det er derfor av stor interesse å finne ut om ioner i sjøvann kan diffundere gjennom plastmaterialene som beskytter isolasjonssystemet mekanisk, samt eventuelt å finne ut hvilken betydning dette kan ha for påliteligheten til kablene. Ioner kan initiere såkalte "vanntrær", som er høy tetthet av vannfylte mikrokanaler og hulrom i det elektriske isolasjonsmaterialet (se illustrasjonsbilde).

I denne sommerjobben skal studenten studere diffusjon av ioner fra saltvann gjennom noen typiske materialer som blir brukt til mekanisk beskyttelse av det elektriske isolasjonssystemet. Det skal bygges et oppsett for måling av ionediffusjon, som utprøves under ulike betingelser.

Sommerjobben vil inngå som del i et større forskningsprosjekt som SINTEF Energi utfører i samarbeid med Nexans Norway AS. Det kan også være muligheter for å fortsette arbeidet i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven består i

  • Å sette seg inn i oppbygging av og utfordringer for sjøkabler
  • Bygge et eksperimentelt oppsett for måling av ionetransport gjennom plastmaterialer
  • Gjennomføre innledende målinger for å teste målesystemet
  • Bearbeide resultatene
  • Skrive rapport

Forutsetninger

  • Interesse for praktisk arbeid og laboratoriearbeid
  • Kjennskap til eller evne til å sette seg inn i materialteknologi
  • Arbeidet vil passe godt for studenter med bakgrunn innen blant annet materialteknologi, fysikk, eller energi og miljø, men andre studieretninger kan også være aktuelle.

Medveiledere:  Sverre Hvidsten og  Jorunn Hølto

Søknadsfristen er utgått.