Til hovedinnhold

140-4 AC-korrosjon og undervanns-kraftdistribusjon

140-4 AC-korrosjon og undervanns-kraftdistribusjon

Overflatetopografi for forståelse av korrosjonsmekanismer og -risiko ved påtrykk av vekselstrømmer

Korrosjon på aluminium
Korrosjon på aluminium

Motivasjon og relevans

Offshore kraftdistribusjon er relevant i forbindelse med for eksempel elektrisk oppvarming av oljerør, elektrifisering av oljeinstallasjoner, vindkraftutbygginger, havbruk, etc. I senere tid har det vært flere eksempler på svikt av viktig utstyr, der feilene forklares ved AC-korrosjon. AC-korrosjon i undervanns-kraftinstallasjoner er et relativt lite utforsket område. Det er viktig å forstå årsakssammenhengene og risikoen for AC-korrosjon i eksisterende og fremtidige anlegg.

Bakgrunn

Som en del av et forskningsprosjekt gjør SINTEF Energi omfattende testing av AC-korrosjon på stål- og aluminium-materialer. I analysen av objektene er det ønskelig å se på overflatestrukturen for å forstå korrosjonsmekanisme, -risiko og -rater.

Oppgaven består i

  • Å studere testobjekter i mikroskop og/eller ved bruk av andre analysemetoder.
  • Å vurdere korrosjonsmekanismer.
  • Relatere funnene til korrosjonsrisiko i installasjoner offshore.
  • Dokumentere arbeidet i rapport.

Forutsetninger

  • Interesse for forståelse av fenomen og mekanismer.
  • Fordel med bakgrunn i material- eller korrosjonsfag.
  • Fordel med kjennskap til mikroskopi.

Medveileder:  Kristian Thinn Solheim

Søknadsfristen er utgått.