Til hovedinnhold

140-2 Tilstandskontroll for fremtidens vannkraftproduksjon

140-2 Tilstandskontroll for fremtidens vannkraftproduksjon

Forsker
Stator i en vannkraftgenerator
Statoren i en vannkraftgenerator etter at rotor er fjernet. Statoren består av flere hundre vertikale generatorstaver med høyspenningsisolasjon rundt som er monter inn i spor i en blikkpakke.

Motivasjon og relevans

Nesten all elektrisk energi som produseres i Norge er vannkraft. Denne fornybare kraften er fleksibel siden produksjonen kan startes og stoppes ved behov på kort varsel. En større markedsstyring av kraftmarkedet og sammenkobling av kraftnettet i Norge med Norden og Europa har ført til at den potensielle fleksibiliteten til norsk vannkraft utnyttes i stadig større grad.

Bakgrunn

Når kraftproduksjonen i en vannkraftgenerator går opp og ned vil også temperaturen i generatoren svinge tilsvarende. Slike temperatursvingninger kan være skadelige for den elektriske isolasjonen i generatoren, siden isolasjonen og andre nærliggende materialer har ulik grad av termisk utvidelse. Denne type belastninger kombinert med høye elektriske felt, kan føre til feil og redusere levetiden til generatorer. Kombinert med en høy snittalder for norske vannkraftgeneratorer er det derfor knyttet utfordringer til mer dynamiske produksjonsmønstre.

SINTEF Energi forsker i samarbeid med NTNU og norske kraftselskaper på effektene av slike påkjenninger på generatorer i det femårige forskningsprosjektet HydroStator. Sommerjobben vil bestå i å benytte laboratorieoppsett fra prosjektet, for å vurdere tilstanden til isolasjonen i generatorstaver. Dette innebærer opplæring i og bruk av flere målemetoder for høyspenning.

Hoveddelen av arbeidet er eksperimentelt, men analyse av måledata vil også utgjøre en vesentlig del av jobben. Det er gode muligheter for å videreføre arbeidet i sommerjobben med prosjekt- og masteroppgave i samarbeid med prof. Erling Ildstad ved Institutt for Elkraftteknikk, NTNU.

Oppgaven består i å

  • Sette seg inn i generatorisolasjon, relevante måleteknikker og tilstandskontroll
  • Undersøke generatorstaver med flere måleteknikker for høye spenninger
  • Tolke resultatene
  • Presentere resultatene og skrive rapport

Forutsetninger

  • Interesse for praktisk arbeid og laboratoriearbeid
  • Interesse for elkraftteknikk og måleteknikk
  • Arbeidet vil passe godt for studenter med bakgrunn fra energi og miljø, fysikk eller nanoteknologi.

Medveileder:  Torbjørn Andersen Ve

Søknadsfristen er utgått.