Til hovedinnhold

140-1 Overoppheting i kraftkabler

140-1 Overoppheting i kraftkabler

Pålitelige skjermtilkoblinger i kabelsystem

Motivasjon og relevans

Det moderne samfunnet er helt avhengig av en stabil og rimelig strømforsyning. Havari i en kabel som inngår i kraftnettet vil medføre en vesentlig reparasjonskostnad, og kan i tillegg føre til strømbrudd eller tapt produksjon. Det er avdekket at skjermtilkoblinger i kraftkabler kan være et sårbart punkt som kan lede til kabelhavari. Alle kabler i kraftnettet har en form for skjermtilkobling installert.

Bakgrunn

Vi har hatt flere alvorlige og kostbare feil de siste årene i norske kabelanlegg på grunn av overoppheting i kraftkabler. Hovedproblemet er en uforutsett høy strømbelastning samt kvaliteten på tilkoblingene mot de metalliske skjermene og laminatet nær skjøter og endeavslutninger. Per dags dato eksisterer ingen nasjonal eller internasjonal standardisert test for denne type installasjoner. De bakenforliggende årsakene til feilene er ikke fullt ut forstått.

Hovedmålet med prosjektet er å etablere retningslinjer for testing og installasjon av skjermtilkoblinger i kraftkabler for å unngå fremtidige feilsituasjoner og for å øke kabelnettets pålitelighet.

Oppgaven består i

  • Å sette seg inn i problemstillingen ved å studere prosjektrapporter og relevant litteratur
  • Gjennomføre forsøk i elkraft laboratorier for å underbygge nye retningslinjer for testing og installasjon av skjermtilkoblinger
  • Skrive rapport

Om prosjektet

Forutsetninger

  • Interesse for elkraftteknologi/fysikk/materialteknikk
  • Interesse for eksperimentelt arbeid

Medveileder:  Sverre Hvidsten

Søknadsfristen er utgått.