Til hovedinnhold

125-8 Styring av vindkraftverk

125-8 Styring av vindkraftverk

Forsker
918 01 670

Dynamisk analyse og styring av vindkraftverk

Motivasjon og relevans

Drift av vindturbiner har vært forsket på i lang tid, og vindturbinstyring i dag er på mange måter bra. Optimal styring av hele vindkraftverk (ikke enkelt-turbiner) er imidlertid ikke like moden som turbinstyring. Det fins fortfarende tydelig forbedringspotensial av vindkraftverkstyring, som kan føre til økt produksjon, redusert utmatting, og økt lønnsomhet.

Bakgrunn

SINTEF Energi utvikler fremtidens styresystemer for GW-skala vindkraftverk. Dette innebærer modellering fra atmosfæren til det elektriske nettverket, utvikling av adaptive reguleringsalgoritmer inkludert maskinlæringsteknikk, optimalisering, og dataanalyse.

Oppgave

Problemstillingen er stor, og oppgaven kan presiseres basert på studentens interesser. Oppgaven kan være orientert mot modellering av vindturbiner eller elektriske systemer, reguleringsteknikk, systemanalyse, eller dataanalyse. Leveransene tilknyttet sommerjobben inkluderer software, datafiler, og en sluttrapport.

Forutsetninger

  • Kunnskap i ett eller flere av de overnevnte områder
  • Lidenskap for vindenergi
  • Evne og motivasjon til å angripe et stort engineering/vitenskapelig problem

Medveileder:  John Olav Giæver Tande

Søknadsfristen er utgått.