Til hovedinnhold

125-6 Kost-nytte-vurdering av ny teknologi for kraftomforming og kraftoverføring i BestPaths-prosjektet

125-6 Kost-nytte-vurdering av ny teknologi for kraftomforming og kraftoverføring i BestPaths-prosjektet

Motivasjon og relevans

Europa har høye ambisjoner for reduksjon i CO2-utslipp og utbygging av fornybar energi. Dette fører til store utfordringer for kraftsystemet, og store investeringer er nødvendige. BestPaths-prosjektet, og denne oppgaven, bidrar til å løse utfordringene og gi mest mulig kostnadseffektiv overgang til fornybarsamfunnet.

Bakgrunn

BestPaths er et stort europeisk forskningsprosjekt som har som mål å bidra til å løse utfordringer knyttet til integrering av fornybar energi i den europeiske energimiksen. Prosjektet består av fem demoer for utprøving av ny teknologi for effektivt å kunne transportere fornybar kraft dit behovet er. (En av disse demoene er hos SINTEF i Trondheim). I tillegg er det en egen arbeidspakke (WP13) som ser på nytteverdien av disse teknologiene i et europeisk perspektiv. Denne sommerjobben er knyttet til kost-nytte-beregninger som er en viktig del av WP13.

Kost-nytte-beregningene skal prøve å gi svar på nytten av de nye teknologiene, og består i å estimere kostnadssammenhenger (investeringskostnader, vedlikeholdskostnader), samt utføre simuleringer av det europeiske kraftsystemet for å vurdere nytten i form av reduserte driftskostnader.

Oppgaven består i

  • Å sette seg inn i problemstillingen.
  • Kvalitetssikre datasett for simulering
  • Sensitivitetsanalyser via simuleringer i Python programvare
  • Skrive rapport.

Forutsetninger

  • Interesse for kraftsystem
  • Interesse for numeriske metoder
  • Kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i) Python

Medveileder:  Til Kristian Vrana

Søknadsfristen er utgått.