Til hovedinnhold

125-4 Modellering av fremtidens elektrisitetsmarked

125-4 Modellering av fremtidens elektrisitetsmarked

Bakgrunn

Det framtidige europeiske kraftsystemet vil være tettere integrert og vil omfatte en større andel av uregulerbar fornybar produksjon enn i dag. Denne utviklingen blir drevet av bl.a. et sterkere utbygd nett, miljømål satt av EU og beslutninger om nedbygging av kjernekraft. Det vil kreves at betydelige mengder effektreserver holdes utenfor energimarkedet slik at (stokastisk/usikker) produksjon fra f.eks. vind og sol til enhver tid kan balanseres.

Fundamentale markedsmodeller er mye brukt i det Nordiske markedet, bl.a. til å lage prisprognoser for elektrisitet. I slike modeller kan man legge inn krav til reservekapasitet og dermed også prognostisere reservepriser.

Oppgave

Arbeidet knyttes til videreutvikling og testing av en prototype hydrotermisk markedsmodell under utvikling ved SINTEF Energi. Sommerjobberen forventes å sette seg inn i hvordan modellen fungerer, gjøre endringer i modellen og utføre tester på et etablert datasett. Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i prototype markedsmodell (utviklet i Pyomo, basert på Python)
  • Utføre spesifiserte tester av prototypen på et etablert datasett
  • Utføre evt. påkrevde endringer i modell

Oppgaven knyttes til prosjektet "Pricing Balancing Services in the Future Nordic Power Market" ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (fortrinnsvis Python)
  • Operasjonsanalyse, Lineær Programmering
  • Kraftmarkeder

Medveiledere:  Mari Haugen og  Stefan Jaehnert

Søknadsfristen er utgått.