Til hovedinnhold

125-3 Driverkrets for ny kraftelektronikk for fremtidens kompakte kraftomformere

125-3 Driverkrets for ny kraftelektronikk for fremtidens kompakte kraftomformere

Motivasjon og relevans

Nye komponenter innen kraftelektronikken gir store muligheter for mer kompakte og billigere kraftomformere med høyere virkningsgrad for industri, skipsfart og fornybare energikilder. For å utnytte det fulle potensiale i de nye komponentene, må det utvikles nye, smarte driverkretser.

Bakgrunn

I takt med utviklingen av elektronikk basert på silisium, har kraftelektronikk utviklet seg for å forbedre virkningsgrad og kompakthet av kraftomformere. Kraftomformere utgjør en vital del av dagens samfunn i alt fra mobil- og elbilladere til omforming av energi fra sol- og vindkraft. Bruk av nye materialer med bedre egenskaper, som silisiumkarbid og galliumnitrid, gjør at fremtidens kraftelektronikk kan bli enda bedre. Men for å utløse potensialet til disse komponentene, kreves det at de brukes på en bedre måte.

Ved SINTEF Energi og NTNU arbeides det for å utvikle driverkretser for nye kraftelektronikk-komponenter. Driverkretsen sørger for at styresignal kontrollerer kraftelektronikk-bryteren på en sikker måte med lavest mulige tap. Arbeidet med utviklingen består både av simuleringer og eksperimentelle målinger i laboratoriet. Sommerjobberen forventes å sette seg inn i hvilke parametere som påvirker svitsjetransienten, simulere svitsjekretser og gjøre målinger på oppsett i lab. Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven består i

  • Å sette seg inn i problemstillingen.
  • Gjøre simulering av driverkretsen i LTSpice.
  • Gjøre målinger på oppsettet i lab for å bekrefte simuleringene.

Forutsetninger

  • Interesse for kraftelektronikk
  • Interesse for praktisk lab-arbeid
  • Kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i) SPICE simulering

Medveiledere: Ole Christian Spro og  Kjell Ljøkelsøy

Søknadsfristen er utgått.