Til hovedinnhold

125-11 Energirevolusjonen – batteriet er fremtiden! Demo-scenario

125-11 Energirevolusjonen – batteriet er fremtiden! Demo-scenario

Batterilager er løsningen på integrasjonen av fornybar energi i nettet

Ulike tjenesteområder for batterilager
Ulike tjenesteområder for batterilager

Motivasjon og relevans

Med synkende produksjonspriser og hurtig utvikling i teknologi blir batterilager stadig mer interessant og relevant. Et batteri kan blant annet være til støtte for nettselskaper og det kan bidra til å øke egenforbruket av elektrisitet for personer/næring med solcellepaneler.

Bakgrunn

Økt bruk av batterilager hos nettselskap i andre land samt en trend med redusert pris på lagringsteknologi, gir grunn til å forvente økt utbredelse av batteri også i norske distribusjonsnett. Hoveddrivere forventes å være fra kundesiden, blant annet plusskunder (optimalisering av eget forbruk av lokal produksjon og å tilpasse seg eventuelle effekttariffer) og hurtigladestasjoner for elektrifisering av transport.

Avdeling Energisystemer har to sommerjobber innen dette området - 125-11 Modellering - Batterilager er løsningen på integrasjonen av fornybar energi i nettet.

Skagerak Arena (Odd fotballstadion)

Oppgave Demo-scenario

  • Sette seg inn i problemstillingen og tidligere arbeid
  • Gjennomgå hvordan et system med solcellepanel og batteri, inkludert kontrollsystem for batteriet, kan modelleres
  • Sette opp systemet i Simulink for simuleringer for forskjellige tjenesteområder/scenarioer, bl.a. sol- og batterisystemet på Skagerak Arena (Odd fotballstadion)
  • Mulighet for ekte laberfaring i Smartgrid-laben
  • Skrive rapport

SINTEF-prosjekt: Integrasjon av energilager i Distribusjonsnettet

Forutsetninger Demo-scenario

  • Interesse for energisystemer/kraftelektronikk
  • Grunnleggende kjennskap til kraftsystem
  • Erfaring med Simulink
  • Kjennskap til reguleringsteknikk

Medveiledere:  Kjersti Berg og  Del Granado Pedro Andres Crespo

Søknadsfristen er utgått.