Til hovedinnhold

125-10 Energirevolusjonen – batteriet er fremtiden! - Modellering

125-10 Energirevolusjonen – batteriet er fremtiden! - Modellering

Batterilager er løsningen på integrasjonen av fornybar energi i nettet

Sklagerak Arena (Odd fotballstadion)
Sklagerak Arena (Odd fotballstadion)

Motivasjon og relevans

Med synkende produksjonspriser og hurtig utvikling i teknologi blir batterilager stadig mer interessant og relevant. Et batteri kan blant annet være til støtte for nettselskaper og det kan bidra til å øke egenforbruket av elektrisitet for personer/næring med solcellepaneler.

Bakgrunn

Økt bruk av batterilager hos nettselskap i andre land samt en trend med redusert pris på lagringsteknologi, gir grunn til å forvente økt utbredelse av batteri også i norske distribusjonsnett. Hoveddrivere forventes å være fra kundesiden, blant annet plusskunder (optimalisering av eget forbruk av lokal produksjon og å tilpasse seg eventuelle effekttariffer) og hurtigladestasjoner for elektrifisering av transport.

Avdeling Energisystemer har to sommerjobber innen dette området - 125-11 Demo-scenario - Batterilager er løsningen på integrasjonen av fornybar energi i nettet.

Ulike tjenesteområder for batterilager

Oppgave

Modellering av forskjellige operasjonsstrategier for et batterisystem i nettet

  • Sette seg inn i problemstillingen og tidligere arbeid.
  • Gjennomgå hvordan man kan bruke optimering til å finne optimal plassering til batteri og optimal bruk av tjenestene batteriet kan bidra med.
  • Bruke Python/Matlab til å implementere.
  • Skrive rapport.

SINTEF-prosjekt: Integrasjon av energilager i Distribusjonsnettet

Forutsetninger

  • Interesse for energisystemer
  • Interesse for og kjennskap til optimering
  • Kjennskap til Python/Matlab

Medveiledere:  Kjersti Berg og  Del Granado Pedro Andres Crespo

Søknadsfristen er utgått.