Til hovedinnhold

Sommerjobb i SINTEF Energi 2018

Sommerjobb i SINTEF Energi 2018

For tolvte år på rad ønsker vi studenter velkommen til oss som sommerforskere hos SINTEF Energi. 36 jobber ligger klare for spennende søkere.

SINTEF-forskere i gang med sine prosjekt - vil du delta? Da søker du sommerjobb hos oss.

Sommerforsker?

Hos SINTEF Energi kan du få prøve deg som forsker for en sommer.

Søknadsfrist blir 1. mars.

Planlagt oppstart for Sommerforskerne er 11. juni.

Fellestrekk ved alle sommerjobbene hos SINTEF Energi:

  • Sommerjobbene består i å gjennomføre konkrete forskningsoppgaver som er integrert i våre prosjekter med løpende oppfølging fra erfarne SINTEF-forskere.
  • Felles presentasjon og avslutningskonferanse for aktuelle forskere hos SINTEF Energi.
  • Mulighet til å gjennomføre prosjekt- og masteroppgave, i forlengelsen av sommerjobben (gjelder de jobbene hvor dette er presisert).
  • Sommerforskerne må beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig.

Sommerjobbene for 2018

Avdeling Energisystemer
125-1 Prediktiv feildeteksjon i kraftnettet
125-2 PC verktøy for kraftelektronikk omformere
125-3 Fremtidens kompakte kraftomformere
125-4 Modellering av fremtidens elektrisitetsmarked
125-5 Anvendt data science i kraftsystemforvaltning
125-6 Nytteverdi av BestPaths-teknologi
125-7 Artificial intelligence meets hydropower
125-8 Styring av vindkraftverk
125-9 Online levetidsestimering av IGBT-moduler

Avdeling Elkraftteknologi
140-1 Overoppheting i kraftkabler
140-2 Tilstandskontroll for fremtidens vannkraftproduksjon
140-3 Tilstandskontroll av populasjon av linesjøter tatt ut av drift
140-4 AC-korrosjon og undervanns-kraftdistribusjon
140-5 Superabsorbenter i sjøkabler
140-6 Diffusjon av ioner i kabelmaterialer
140-7 Nanokompositter for høyspenningskomponenter
140-8 Elektriske lysbuer i superkritisk nitrogen

Avdeling Termisk energi
162-1 Hydrotermiske prosesser for produksjon av bioprodukter
162-2 Optimalisert produksjon av trekull
162-3 Innovativ hydrogenfyrt gassturbin
162-4 Eksperimentell utvikling av forbrenningsmodeller
162-5 Mer energi fra mindre avfall
162-6 Testing og utvikling av ny hydrogenbrenner
162-7 Faseforandringsmaterialer for kuldelagring

Avdeling Gassteknologi
163-1 Ny CO2-fangstteknologi: Flytendegjøring CO2
163-2 Termodynamisk modellering av elektrolytter
163-3 Utvikling av kode for visualisering av varmevekslermodeller og overføring til 3Dprinting
163-4 Utvikling av unikt oppsett for viskositetsmålinger
163-5 Eksperimentell testing av flytendegjøring av CO2 på nanostrukturerte overflater
163-6 Rask trykkavlastning av CO2-rør – modellering og eksperimenter
163-7 Nøyaktige målinger av CO2-rike gassblandingers faselikevekt
163-8 Modellering av eksplosivt rask faseovergang av LNG i kontakt med vann.
163-9 CFD-parameterstudier av oljestrømmer i kalde transformatorer
163-10 Usikkerhetsanalyse for CO2-fangst
163-11 Kraftproduksjon fra industriell overskuddsvarme
163-12 Instrumentering og styring av CO2-eksperimenter