Til hovedinnhold
Visjon
Relaterte tema

Publisert 11. januar 2005

SINTEF Energi AS er et anvendt forskningsinstitutt som skaper innovative energiløsninger.

Vi tilbyr den fremste forskningsbaserte kunnskapen for å gi våre kunder verdiøkende løsninger og tjenester.

Vår strategiske fokus:

 • Energieffektivisering
 • CCS
 • Vannkraft
 • Havvind
 • Bioenergi
 • Systemintegrasjon av fornybar energi
 • Smartgrids
 • Transmisjon 
 • Gassteknologi, LNG og hydrogen
 • Undervanns kraftforsyning og prosessering
 • Energipolitiske rammevilkår
 • Utslippsfri transport