Til hovedinnhold

SINTEF skaper fremtidsrettede og innovative løsninger innen energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering er et avgjørende virkemiddel for å redusere energiforbruk og dermed redusere behovet for ny kraft. Dette er også et viktig område for å redusere klimagassutslipp når fossil brensel benyttes. SINTEF forsker på energieffektivisering i industri, transport og innen bygningssektoren. Et viktig forskningsområde er effektivisering innen Norges kraftkrevende industri og utnyttelse av overskuddsvarme.

Forskningssjef

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter