Til hovedinnhold
Case-studier
Relaterte tema

Publisert 9. juni 2005

Prototypen er testet på flere ulike case-studier hos prosjektdeltakerne. Den har gitt muligheter til å analysere helt nye problemstillinger omkring energieffektivitet og miljøkonsekvenser, og har synliggjort hvordan beslutninger vedrørende en teknologi/energibærer får konsekvenser for andre energibærere i det samme området. Metodikken er også benyttet ved utarbeidelse av lokale energiutredninger iht. nye forskrifter fra NVE.

2007

 • Implementering av kulde- og lavtemperatursystemer (Florø)
 • Multivariable modeller for lagring og transport av biomasse
 • Fjernvarme, varmepumper og biogass til boligområde i Malvik (TE)
 • Biogass og kraftvarme fra slakteriavfall (Malvik)
 • LCA anvendt på (lokale) energisystemstudier
 • Lavtemperatur sjøvarme og lavenergibygg (Malvik)
 • Energikjeder for biofuels-produksjon
 • Fjernvarme og sjøvarme til næringsbygg (Florø)

2006

2005

 • Gasskraftverk på Møre (Molde/Istad)
 • Utvidelse av FV-nett med varmepumper og biokjel (Stjørdal/Enova/NTE)
 • Lokal biomasse + FV som alternativ til kraftlinjer

2004

 • Utbygging av FV-nett og CHP fyrt med biomasse (Melhus/TE)
 • Gassrør, LNG-skip eller HVDC for bulktransport av energi (Hydro)

2003

 • Gassfyrt CHP + FV-nett eller ny elforsyning til boligområde (Bergen/BKK)
 • Driftsoptimering av storskala FV-nett (Trondheim/TEV)
 • Kommunal energiutredning (Melhus/TE)

2002

 • FV-nett og kraftvarme-verk (CHP) fyrt med spesialavfall (Melhus/TE)