Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Teknologistøttet læring

Teknologistøttet læring

Kompetanse er stadig viktigere for virksomheters konkurransekraft. Teknologistøttet læring kan være et kostnadseffektivt verktøy for å løfte viktig kompetanse hos mange.

Tidligere har teknologistøttet læring fokusert på prosedyrer, enkel kunnskap og rutiner. De mest spennende prosjektene nå for tiden utvider potensialet i teknologistøttet læring ved å få brukerne til å forstå og internalisere svært komplekse prosesser og sammenhenger. Denne nye utviklingen gir nye muligheter for simulering og trening og gjør teknologistøttet læring til et svært potent verktøy for å øke virksomheters innovasjonsevne og konkurransekraft.

SINTEF har drevet design og utvikling av spill med opplæringsformål og andre læringsteknologier i lang tid, og er partnere i GEMINI-senteret TELL (Technology Enhanced Lifelong Learning). Vi hjelper samarbeidspartnere med å lykkes med atferdsendring ved hjelp av teknologistøttet læring og spillifisering (Gamification). Vi designer slike teknologier med utgangspunkt i læringsteori og dyp domeneforståelse. Læringsteknologiene kan leveres ved hjelp av "Augmented Reality", "Virtual Reality", "wearables", mobile teknologier eller vanlige datamaskiner. Vi bruker evaluering fortløpende under utviklingen for å forbedre design og til slutt for å måle gevinster og effekt.

Fagmiljø

Forskningsleder