Til hovedinnhold

Teknologistøttet læring

Teknologistøttet læring

Kompetanse er stadig viktigere for virksomheters konkurransekraft. Teknologistøttet læring kan være et kostnadseffektivt verktøy for å løfte viktig kompetanse hos mange.

Tidligere har teknologistøttet læring fokusert på prosedyrer, enkel kunnskap og rutiner. De mest spennende prosjektene nå for tiden utvider potensialet i teknologistøttet læring ved å få brukerne til å forstå og internalisere svært komplekse prosesser og sammenhenger. Denne nye utviklingen gir nye muligheter for simulering og trening og gjør teknologistøttet læring til et svært potent verktøy for å øke virksomheters innovasjonsevne og konkurransekraft.

SINTEF har drevet design og utvikling av spill med opplæringsformål og andre læringsteknologier i lang tid, og er partnere i GEMINI-senteret TELL (Technology Enhanced Lifelong Learning). Vi hjelper samarbeidspartnere med å lykkes med atferdsendring ved hjelp av teknologistøttet læring og spillifisering (Gamification). Vi designer slike teknologier med utgangspunkt i læringsteori og dyp domeneforståelse. Læringsteknologiene kan leveres ved hjelp av "Augmented Reality", "Virtual Reality", "wearables", mobile teknologier eller vanlige datamaskiner. Vi bruker evaluering fortløpende under utviklingen for å forbedre design og til slutt for å måle gevinster og effekt.

Fagmiljø

Forskningsleder